Cenâb-ı Hakk Sizlere Ve Alemlere Rahmet Olarak Onu (s.a.v) Gönderdi Ve Kendi Boyasıyla Boyadı

Müşrikler, Efendimizi  anlayamadıklarından (zaten mü’mînler de tam anladı denemez ya!) bu idrak eksikliklerini “Bu bizim gibi bir insan, yiyor içiyor, pazarda dolaşıyor, Nasıl peygamber olur?” (Furkan-7) diyerek boş sözleriyle mânâdan gafletlerini gösteriyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm’de bıı husustaki âyetler hakîkaten dikkati celbedicidir. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de, bir başka âyet-i kerîmede ‘sıbgatullah’, ‘Allah boyası’ ifadesi geçmektedir. (“Allah’ın boyasına bak, (Vaftiz ne ki?) Kim, Allah’tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz O’rıa ibadet edenleriz.” Bakara-138) Bu iki âyetin alâkası anlaşılmıştır amma bir cümlecikle biz de anlayışınıza iştirak edelim. O öyle bir nurdur ki; siz onu asla müşahede edemezsiniz, onun yakınlığına aklınız ve hafsalanız asla erişemez lâkin Cenâb-ı Hakk sizlere ve âlemlere rahmet olarak onu gönderdi ve kendi boyasıyla onu boyadı. Beşer sûretinde nûrumu göresiniz ve ona tâbi olarak beşer sıfatının ardındaki hazret-i insanlığa yükselesiniz diye kendisini çileye, ızdıraba, meşakkate, türlü türlü belalara uğrattık. Cemâlimize nâil olmasına ve her ân bizimle beraber olmasına rağmen sîzlerle beraber bulunmak hususunda hiçbir beşerin gösteremeyeceği tâkât nispetinde sabreylemektedir. Sizler onun makamından bir zerrenin tecelliyâtını âşikâre görseniz, bu âlemde bir ân bile kalmaya tahammül ve tâkât getiremezsiniz. O Makam-ı Mahmud’un efendisi, gelmiş geçmiş cümle beşerin efendilerinin efendisi tenezzül ediyor da biriniz daha Allah yoluna sülük etsin, hak ve hakikate  yönelsin diye sizlerin içinde, sizler gibi davranıyor.

Kaynak:

Fatih Çıtlak-Mesnevi Şerhi

İnceleyin:  Unutmadık ve Unutmayacağız

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir