Tasavvufa Dair Genelleme Hataları

resized_14218030_TASAVVUF Tasavvufa Dair Genelleme Hataları

  • Psikoloji adına ortaya konulan her teori Psikoloji adına bağlayıcı değildir.
  • Fizik adına ortaya konulan her teori Fizik adına bağla­yıcı değildir.
  • Ama Psikoloji ve Fizik adına psikolog ve fizikçiler tara­fından genel kabul görmüş olan teoriler nisbeten bağlayıcı­dır ama bunlar bile yeni bilgiler ışığında değişebilir.

Şimdi Dinî ilimlere gelirsek:

  • Tefsir ilmi adına ortaya konulan her yorum Tefsir ilmi adına bağlayıcı değildir.
  • Fıkıh ilmi adına ortaya konulan her içtihad Fıkıh ilmi adma bağlayıcı değildir.
  • Tasavvuf adına ortaya konulan her görüş Tasavvuf adı­na bağlayıcı değildir.
  • Bu bakımdan Tasavvuf adına ortaya konulmuş ama sû- filerce genel kabul görmemiş marjinal kalmış görüşlerden hareketle Tasavvuf’u külliyen yargılamak yanlıştır.
  • İster sosyal ve deneysel bilimler ister dinî ilimler adına olsun ortaya konulmuş tezleri bir maden ocağı gibi düşün­mek mümkündür. Maden ocağında bir madenci gibi çalış­mak gerekir. Madencinin olabildiğince saf cevhere ulaşmaya çalışması gibi bizim de bilimsel birikimden hayatımızdaki problemleri çözecek bilgilere odaklanmamız gerekir.
  • Aksi halde bugün olduğu gibi çok gereksiz ayrıntılar ve tartışmalar arasında kaybolup gidiyoruz.

Ali Rıza Bayzan-Terapistin Sufi Olursa

İnceleyin:  Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir