Ah ! , Allah Hu !

images2 Ah ! , Allah Hu !

ÂH!

Allah isminin ilk ve son harfi bir araya getirilirse, “Âh” meydana çıkar. Âh, Allah isminin kısa yazılış şeklidir. O hal­de “Âh”, Allah demektir. Sûfi’nin “Âh” demesi, Allaha sığın­ması demektir.

Fuzûlinin divanının gazeller kısmında “Âh”ın geçtiği ilk beyitte Allaha seslenir:

Yok bende bir amel sana şâyeste Âh eğer amalime göre vere bişâret-i afv-i hatâ bana

(Allahım ben sana lâyıkıyla ibadet edemedim. Allah yap­tığım işlere göre hatamın affedileceği müjdesini versin)

 

……

ALLAH HÛ

Allah kelimesinde dört harf vardır (Arapçada sessiz harf­ler esas alınır.):

  • Bir tane Elif
  • İki tane Lâm
  • Bir tane He
  • Elif çıkarılacak olursa kalanı “Lillâh” okunur: “Hakk için” anlamına gelir.
  • Birinci lâm da çıkarılacak olursa kalanı “Lehû” okunur: “Onun için” anlamına gelir.
  • İkinci lâm da çıkarılacak olursa kalanı “Hû” okunur: “O” anlamına gelir; Hû da Allah’ın isimlerinden birisi­dir.

 

 Ali Rıza Bayzan-Terapistin Sufi Olursa

İnceleyin:  Akıl, Manası Ve Akıllı Kimsenin Sıfatı

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir