Herkes Kendi Hayatı Binasının Mimarıdır

her-insan-kendi-hayatinin-mimaridir-1 Herkes Kendi Hayatı Binasının Mimarıdır

Herkes kendi hayatı binasının mimarıdır. Faraza sen yaptığın bir yapıyı, fena malzeme kullanarak, çürük ve hesapsız yaparsan, yaptığın binâ yıkılır, neticede seni mes’ûl ederler. İnsanların buldukları ferah, keder, cennet, cehennem, iyilik ve fenalık da hayat binasını iyi veya fena kurmuş olduklarındandır. Erdiğimiz neticenin mesûliyeti başkalarının değil, kendimizindir.

Eğer biz vücûdumuz binasını çürük ahlâklar ve kötülüklerle yaparsak, günün birinde kendi kendine çöküverir. Nihâyet Cenâb-ı Hakkk’ın huzuruna çıkarılıp: Ben sana bu vücûdu emanet vermiştim.Onu niçin çürük ve kötü malzeme ile bina ettin?diye muhakeme edilir ve neticede mahkum oluruz.

Kenan Rıfai, Sohbetler, syf;426

İnceleyin:  Marifetin Cevabını Beyan Eder

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir