Dünya ve Ahiret Hakkında

Şunu bil ki!

Asıl olan dünyada işlenen amellerdir ki dünya da işlenen amellerin fer’i ise;ahirette göreceğin iştir.

Orada olacak işler insan amelinin bir neticesidir.

Takdim edilenler şeyler ise dünya amelleridir.

Anlatılan mana icabıdır ki:Yaratılmada Dünya,ahiretten önce geldi.

Bil ki! Ahiretin,hisse dayalı şeyleri,dünyanın hisse dayalı şeylerinden daha kuvvetlidir.

Bunun gibi ahiretin lezzet babındaki işleri,dünyanın lezzete dair işlerinden daha lezzetlidir.Ahiretin zorlukları ise,dünyanın zorluklarından daha zordur.

Bunun sebebi şudur:

Ruh;ahirette,kendisine sevilen ve kötü olarak gelenleri kabul için,tamamen boş’tur!!!

Ruh dünyada ise böyle değildir.Zira bu cisim kesafet icabı,kendisine uyanı ve uymayanı kabul etmesi için,ruh’u boş bırakmaz.Dünya hayatında,ruhun ancak bir yanını boş bulabilirsin..

Misal olarak yemek yiyen bir şahsı ele alalım.O şahıs yemek yerken,kalbi tamamen yemek ile meşgul değildir.Bir yandan yemek yerken bir yandan başka önemli bir işini düşünür…Bu yüzden de yemeğin lezzetine tam varamaz.yani yediği yemekten gelen lezzetlere ruh’u tam boşalmış değildir.

Bu mana sebebiyledir ki,ahiret dünyadan daha şereflidir.Her ne kadar dünya ahiretin anası ise de buna şaşma nice çocuklar vardır,ana babasından şeref itibarıyla daha yüksektir.Bu manadan bakınca dünya asıl ise de,ahiret Allah katında daha şerefli ve daha faziletlidir.

Ahiret,dünyanın her ne kadar neticesi ise de,dünyadan daha geniş ve daha şereflidir.Çünkü,ahiret ruhlardan yaratılmıştır.Ruh’lar ise nurani letafete sahiptirler.

Dünya;cisimlerden yaratılmıştır.Cisimler ise zulmani kesafetlerden yaratılmıştır.Latif olan şeyler,kesif olanlardan daha değerlidir.Ahiret izzet ve kudet yeridir.Engellerden kurtulan kimseler,orada istediğini yaparlar.Bunlar cennet ehli olanlardır.

Dünya ise,zillet ve acizlik yeridir.Dünyanın en kudertli sultanları bile kendilerine musallat olan bir karıncanın eziyetini bile kendilerinden atmaya güçlü değillerdir.Hal böyle iken dünya nimetinin hesabını vereceklerdir.Halbuki,dünya nimeti zail olup gider.Ahiret ehli ise içinde bulundukları nimetin daima daha iyisini bulurlar.Onlara peş peşe hesapsız biri diğerinden daha güzel nimetler ardı ardına gelir.

İnceleyin:  Beka-i Ruh ve Melaike ve Haşre Dairdir

Abdulkerim El cili – İnsanı Kamil

(Abdülkerim El Cili , İnsanı Kamil)

Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir