Akıllı Kişi Nefsini Hesaba Çeken ve Ahiret için Çalışandır

inanc-ve-huzur-300x228 Akıllı Kişi Nefsini Hesaba Çeken ve Ahiret için Çalışandır

 

Hadis-i şerifte buyruldu: “Akıllı kişi nefsini daima hesaba çeken ve ahiret için amel edendir. Aciz kimse de nefsine ve hevasına uymakla Cenab-ı Hak’tan isteklerine ulaştırmasını temenni edendir.”

Hasarı Basri Hazretleri şöyle buyurdu: “Mağfiret maksadıyla amel ve ibadet etmekten uzaklaşan kavim, öbür âleme göçtükleri vakit amelsizlik yüzünden azarlandıklarında özür beyan edip derler ki:

‘Biz Rabbimize hüsnüzan ettiğimiz için amel işlemedik’.

Onlara denir ki:

‘Eğer Hazreti Hakk’a hüsnüzan etmiş olsaydınız, emr ettiği gibi güzel amel de ederdiniz/ Bunun delili şu ayet-i kerimedir;İşte Rabbinize beslediğiniz o zatininiz sizi helake sürükledi, sonunda uğrayanlardan oldunuz.” (Fussılet/23)

Hikemi Ataiyye Şerhi(Ahmed Mahir) – Ataullah İskenderi

İnceleyin:  İnsanın Bedeninin Temizliği'nin Batıni Anlamı

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir