Ay dedenin hisleri olsaydı bu yoruma gülmekten yarılırdı

 hqdefault-1 Ay dedenin hisleri olsaydı bu yoruma gülmekten yarılırdı

1.Reşad Halife: Among the duties charged to me as God’s Messenger of the Covenant is unveiling the end of the world (Page 415). We learn from18:7-8 and 69:13-15 that this world will come to an end. A new earth and new heavens will replace the present heavens and earth (14:48).

Çevirisi: Allah’ın mukaveleli peygamberi olarak üzerime düşen sorumluluklardan biri Kıyametin vaktini açıklamaktır..18:7-8 ve 69:13-15‘den öğreniyoruz ki bu dünyanın bir sonu var..Yeni bir dünya ve yeni cennetler şimdikilerle değiştirilecek..

Cevap: 

a-“Allah’ın mukaveleli (Covenant) peygamberi olarak üzerime düşen sorumluluklardan biri Kıyametin vaktini açıklamaktır” buna ne diyelim kesin öyledir!..Yemiş numarası yapalım da Reşad’ın mukavelesi yanmasın..

b-Allah Resulüne (s.a.v.) gelince Kuran dışı vahiy alamıyordu da (1) siz sayın mukaveleli !, Resul-i Ekrem’e münasip görmediğiniz vahyi nasıl alabildiniz ? Sizin sözleşme şartlarınızda bu özel şart mı var ?

c-Mukaveleli Mütenebbi Reşad, new heavens ve former heavens (eski cennetler ve yeni cennetler) ayrımını nereden çıkardınız? İnsanoğlu bu kadar palavra atar mı?..Daha doğrusu, palavranın bu kadarını ancak yalancı peygamber atabilir..

2.Reşad Halife: Signs of the Approaching End of the World
The Quran provides many signs, and states that the means for unveiling the end of the world have been given (47:18). The signs given in the Quran include: The splitting of the moon: This already happened in June 1969 when we landed on the moon and brought back moon rocks. People on earth can go now to many museums, colleges and observatories to look at pieces of the moon.

Çevirisi: Dünyanın sonunun yaklaştığının işaretleri:

Kuranın “kıyamet alametleri” hususunda pek çok işaretleri ve ifadeleri vardır..Bu işaretler içinde: Ayın yarılması da var..Bu işaret ise 1969 yılında aya ayak basıp oradan bazı kayaların dünyaya getirilmesiyle gerçeklenmiş oldu..İnsanlar artık gittikleri müzelerde aydan parçalar görebiliyorlar..

Cevap:

Ay parçası! gibi bir yorum daha..Her şeyin merkezinde kendinin olduğunu sanan Yalancı Peygamber sendromu.. Ayın dünyanın etrafında değil de kendisi (Mukaveleli Mütenebbi Reşad’ın) etrafında döndüğünü söyleseydi de (ki bu bir açıdan doğru olurdu:) keşki aydan alınan bir kaç parçanın ayın yarılması anlamına geldiğini iddia etmeseydi..”Ay dede”nin hisleri olsaydı bu yoruma gülmekten yarılacağı kesindi..Belki böylece yorum da yerini bulacaktı ama gel gör ki ay espriden anlamıyor.

3. Reşad Halife: The creature (27:82): “Made from the earth, it alerts the people that they have been oblivious to their Creator.” The Creature, made from the earth, did appear and was instrumental in unveiling the Quran’s numerical code, and proclaiming that the world has neglected God’s message; the creature is the computer. Note that the digits that make up27:82 add up to 19. (2)

İnceleyin:  İnanmak için de gerçekten "saflaşmak" lazım

Çeviri: Topraktan yapılmış bir mahluk insanlara yaratıcılarına karşı kayıtsız kaldıklarını bildirecek..Topraktan ( yani arzın elementlerinden) yapılmış bu mahluk/madde ortaya çıktı ve Kuran’ın matematiksel kodunun deşifre edilmesine yardımcı oldu. Dünyanın Allah’ın mesajını ihmal ettiğini ilan eden bu cisim Bilgisayardır. 27:82’yi oluşturan rakamların toplamı 19 olduğuna dikkat edin.

Cevap: 

a-Bilgisayar bile bu adamların gözünde islam ümmetinden daha müslüman..Bir de bunların ağızlarını açtıkları her defasında ehl-i sünnet tarafından tekfir edildikleri şeklinde edebiyat yapmaya da bayılırlar.

b-27:82’yi oluşturan rakamlar toplamı 19 olunca ne oluyor? 19 değilde 20 olsaydı ne değişirdi? Bunların toplamı 19 a varınca ayetin statüsü değişti mi? Rakamları toplayarak bölerek, takla attırarak 19 u bulmak sizin hobiniz mi? Hem neden rakamların sayı değerleri toplanıyor da 27 ve 82 sayıları toplanmıyor?..Veya neden toplanıyor da çıkarılmıyor veya çarpılmıyor?

Böyle bir dörtlüde 19 un katına ulaşmak sanıldığı kadar zor değil..Ya rakam değerlerini toplayarak, ya ikili sayıları toplayarak ya iki sayıyı birleştirip yeni sayı oluşturarak v.s. gibi yöntemlerinden biriyle 19 a ulaşmanın çaresi aranır..Madem sayısal kod veya formül var her defasında ayrı formül uygulanır mı? Bu denklemin sabit şekli nedir? Bu kadar hikayeye inanan mukallitler de var yazık! Şurada yapılan işlemde zerre kadar matematik esprisi ve tadı almıyorum..Bana göre herhangi bir özelliği olmayan saçma sapan çocuk eğlencesi. Bu durum yani 19 mucizesinin bir uygulamasını reddediş, beni Edip ve Reşad’ın gözünde kalbi kirlililerden ve hatta kafirlerden yapıyor.

c- Reşad’ın ve Edip’in bunu kıyamet alameti olduğunu zannetmesi Hakkı Yılmaz’a göre yanlıştır.

Hakkı Yılmaz: Bu sözcük Kur’an’da (En’âm/ 38, Hud/ 6, 56, Nahl/ 49, 61, Nur/45, Ankebut/ 60, Lokman/ 10, Fatır/ 45, Şûra/ 29, Casiye/ 4 ve Enfal/ 22: ) tekil ve çoğul olarak birçok kez yer almıştır: Görüldüğü gibi, bu ayetlerin hepsinde de “dabbeh” sözcüğü irili ufaklı tüm canlı yaratıklar için kullanılmıştır..Tefsirciler arasında “dabbeh” üzerinde en fazla duran ve meseleyi önemseyen kişi İbn-i Kesir’dir. Ne var ki, o da “dabbeh” sözcüğünü kıyamet alâmetleri sadedinde açıklamış..“Dabbeh”, mahşerde ortaya çıkarılacak yeryüzü maddelerinden mamul bir çeşit yayın aracı olup kendisine yüklenmiş olan “insanların Allah’ın ayetlerine gerektiği gibi inanmadıkları” duyurusunu anons edecektir. (3)

İnceleyin:  Edip Yüksel'in Çelişkileri-1

Hakkı Yılmaz: Kur’an’da “dabbeh”in kıyamet alâmeti olduğuna dair hiçbir veri olmadığı gibi, “dabbeh”i kıyamet alâmeti olarak gösteren ilmî nitelikten yoksun eserler de bu asılsız iddialarına “sahih sünnet” denilen rivayetlerden tek bir destek bile bulamamışlardır.

Cevap:

Sahih-i Müslim, Fiten bölümü:

40- (…) Bize Ubeydullah b. Muaz El-Anberî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu’be, Fırat El-Kazzâz’dan, o da Ebû’t-Tufeyl’den, o da Ebu Serîha Huzeyfe b. Esid’den naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yüksek bir yerde idi. Biz de ondan aşağıda bulunuyorduk. Bize uzanarak :
«Neyi müzakere ediyorsunuz?» diye sordu.
— Kıyameti, dedik. Şöyle buyurdular :
«Şüphesiz ki on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Do­ğuda bir yer batması, batıda bir yer batması, Arab yarımadasında bir yer batması, duman, Deccal, dabbetü’l-arz, Ye’cûc ve Me’cûc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan bir ateş çıkacak, insanları yolcu eden bir ateş.»Şu’be demiş ki : Bana Abdu’l-Aziz b. Rufey de Ebû’t-Tufeyl’dcn, o da Ebu Serîha’dan, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i anmayarak bunun mislini rivayet etti. (Bu iki râviden biri onuncuda) «İsâ b. Meryem (Aleyhîsselârn) ‘in inişi…» Diğeri: «insanları denize atacak bir rüzgâr…» demişi erdir.

Edip Yüksel (Mesaj: Kuran Çevirisi)

Kompüter: Söz Verilen Yaratık 27:82 Zamanı gelince, onlara topraktan mamul bir yaratık çıkaracağız; onlara, halkın ayet ve mucizelerimizi onaylamadığını bildirecek.7

Dipnot 7 Bu ayette söz edilen yaratık, sudan değil, topraktan yaratılan ve 19 kodunun ortaya çıkarılmasına araç olan bilgisayar olabilir mi? Bak 72:28

Cevap: 

a-Atış serbest..Haşa, Allahu Teala (c.c.) yaklaşık 1350 yıl, insanları hiç anlayamayacakları  bir ayetin manasıyla oyalamış olamaz, onların aklıyla oynamaz..Üstüne bir de Kuran ayetleri mübindir, hepsi kolay anlaşılır derler..Anlaşılması kolay ayeti kendileri zorlaştırırlar..Eğer bu ayette kastedilen bilgisayar ise keşfinden evvel, Nostradamus’tan başka  ayeti kim anlayabilirdi? (ki o da sözleşmeli kahindir.:)

b-Resulün öyle diyor hala şüphe mi duyuyorsun Edip ? Olmadı şimdi:(
Aslında şüphe duyduğu yok..Mütenebbi’den ne duymuşsa onu satıyor..Pazarlama tekniği az farklı. Örneğin videolarında ikide bir parmaklarıyla başını-beynini göstermesi, aklı ve mantığı kullanmayı vurgulaması..Bu aklilik vurgulu pazarlama tekniğinden soyutlanmış saf hal: “ey cemaat gelin mütenebbiye uyun, ben öyle yapıyorum”.

yazının devamı: http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/gog-and-magog-resad-and-edip.html#more

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/eger-ayn-hisleri-olsayd-bu-yoruma.html

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir