İnanmak için de gerçekten “saflaşmak” lazım

indir-3-1 İnanmak için de gerçekten "saflaşmak" lazım

ilk yazı: http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/eger-ayn-hisleri-olsayd-bu-yoruma.html

Reşad Halife: Signs of the Approaching End of the World

Kıyametin yaklaştığının işaretleri

4. Appearance of God’s Messenger of the Covenant (3:81): As detailed in Appendix 2, a consolidating messenger, prophesied in the Quran, comes after all the prophets have delivered the scriptures, to purify and unify. This prophecy was fulfilled in Ramadan 1408.

Tanrının sözleşmeli Peygamberinin ortaya çıkması..Kuranda bildirilen, takviye edilen bir peygamber; tüm peygamberlerin kutsal kitapları getirmelerinden sonra, arındırmak ve birleştirmek için gelir. Bu gaybi haber Ramazan 1408’de gerçekleşmiştir..

Tenkit: Edip Yüksel : 3:81; ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ‘Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ‘Kabul ettik,’ deyince, ‘Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,’ demişti.

Hadi diyelim ki farz-ı 19 bin kere muhal bu ayette bildirilen Reşad olsun..Bu ayetin Kıyametle alakası nerede? İşte hadis ve sünneti beğenmeyip te kendi başına doğruyu, hidayeti bulacağım diyen bir zavallının hali!..Sonunda nefsinin emrine girmeyi Allah’ın emrine girmeyle karıştırıp, emreden nefsini tüm peygamberlerin üstünde bir makama yerleştiriyor..Bunun adına da dini Allah’a özgülemek, arınmak ve saflaşmak deniyormuş..İnanmak için de gerçekten “saflaşmak” lazım..

5.The Smoke (44:10): occurs after God’s Messenger of the Covenant has delivered the unified message and proclaimed Islam (Submission) as the only religion acceptable by God.

Allah tarafından kabul edilen tek din olan İslamın ilan edilmesinden ve Allah’ın sözleşmeli Elçisinin birleştirici mesajını ilettikten sonra ortaya çıkan Duman.

Tenkit:
 Bu öncelik ve sonralığı nereden biliyor ve nasıl delillendiriliyor ? Her zamanki gibi kafadan atmasyon yöntemiyle mi? İslamı son peygamber getirmemiş miydi zaten?.

6.Gog and Magog: they re-appear, in accordance with God’s plan, in the year 1700 AH (2271 AD). Gog and Magog are mentioned in 18:94 and21:96. If you count the verses from 18:94 to the end of Sura 18, you find them 17. If you count the verses from 21:96 to the end of Sura 21, you find them also 17. This is the Quran’s sign that Gog and Magog will re-appear in 1700 AH. (1)

İnceleyin:  Enam 38: "Biz kitabta, hiç bir şeyi eksik bırakmadık" -Edip Yüksel'e Cevab

Yecüc ve Mecüc..Bunlar Allah’ın planına göre 2271 Miladi yılında tekrar ortaya çıkarlar. Bunların bahsedildiği ayetler 18:94 ve 21:96 dır..Eğer 18. surede 94. ayetten sure sonuna kadar ve 21. surede 96. ayetten sure sonuna kadar sayarsanız 17 rakamını bulursunuz..Bu da Kuranın Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkış tarihine işaretidir..

Tenkit: Öncelikle neden surenin sonuna sayıyoruz da örneğin başına, ortasına 19. ayetine veya 19 un katı olan bir sayıya v.s. saymıyoruz ?..Kalb temizliği deme sakın dinde zayıf olanların iddiasıdır o..

Surenin sonuna sayma gerekliliğini sana şeytanın mı fısıldadı ? Kehf suresinde 110 ayet var..Neden 95. ayetten itibaren başlamıyoruz da 94. ayeti de sayıyoruz? Çıkan 17 sonucunu 100 ile çarpmamızdaki hikmet ne? İki surede sona sayım ile çıkan sonuç aynı oldu diye bunda bir işaret olduğu ilişkisini nasıl kurdunuz?
Yeniden ortaya çıkış ile sure sonuna kadar olan ayet sayısı arasında nasıl bir bağlantı keşfettiniz? Bunların tesadüf olduğunu söyleyen kişilere ikna edici cevabınız nedir? Bu kadar safsataya insan şaşıp kalıyor..
Kuran ayetleriyle şeytan gibi dalga geçmene ne diyeyim ben?!

Edip Yüksel: Edip Yüksel (Mesaj: Kuran Çevirisi)Yecuc ve Mecuc 18:94 Dediler ki, “Ey İki Nesle Sahip Olan (Zül Karneyn), Yecuc ve Mecuc yeryüzünde kötülük işliyorlar. Bizimle onların arasında bir engel koyman için sana bir vergi ödeyebilir miyiz?”(12)

Dipnot 12
Adalet ve barış üzerine kurulu çok uluslu bir uygarlığın iki nesil sürecek yönetiminden sonra, dünyanın son yıllarında iki düşman ülkenin tekrar güç kazanarak müslümanlara saldıracakları anlaşılabilir mi bu ayetlerden? (2)

Cevap: Onu bilmem ama Resulünün senden daha cesaretli olduğu kesin..Onun verdiği miladi 2271’i (güya kıyametten 9 yıl öncesi) sen dünyanın son yılları diye gizlemişsin..Hesap kafana tam yatmamış olmalı..Nede olsa hesapta 19 geçmiyor..Tatsız, tuzsuz, yavan bir hesap.

***

(1) http://www.masjidtucson.org/quran/appendices/appendix25.html
(2) http://quranix.org/18#94

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/gog-and-magog-resad-and-edip.html

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir