Edip ve Reşad’ın Kıyamet Vakti ile ilgili kehanetleri

indir-4-1 Edip ve Reşad'ın Kıyamet Vakti ile ilgili kehanetleri

Reşad Halife:
It Will Not Remain Hidden [20:15]
Verse 15 of Sura 20 informs us that the end of the world will be revealed by God before the end of the world, and Sura 15 , Verse 87, gives the time for that event:
[Quran 15:87] We have given you the seven pairs, and the great Quran.
The seven pairs are the 14 Quranic Initials. The total gematrical value of these profound pillars of the Quran’s miracle pinpoints the year of the end of the world. It is noteworthy that Verse 85 of Sura 15 states: “The end of the world will surely come to pass.” The next verse, 15:86, tells us that God is the Creator of this world, and, of course, He knows when it will end. The following verse, 15:87, tells us when the world will end. As shown in Table 1, the gematrical values of “The Seven Pairs” of Quranic Initials total 1709 (see also Table 1 of Appendix 1). According to 15:87, the world will survive for 1709 lunar years from the time this prophecy is stated in the Quran. This means that the world will end in the year 1710 AH. This number is a multiple of 19; 1710 = 19×90.
Table 1: Total Gematrical Value of “The Seven Pairs” of Quranic InitialsQuranic InitialGematrical Value1. Q 1002. N 50 [Nun]
3. S (Saad) 90
4. H.M. 48 [Ha,Mim]
5. Y.S. 70 [Ya Sin]
6. T.H. 14
7. T.S. 69
8. A.L.M. 71
9. A.L.R. 231
10. T.S.M. 109
11. `A.S.Q. 230
12. A.L.M.S. 161
13. A.L.M.R. 271
14. K.H.Y.`A.S. 195
Total = 1709

The unveiling of this information took place in the year 1400 AH, 309 years before the prophesied end of the world (1709-1400=309). The number 309 is a Quranic number (18:25), and is connected with the end of the world (18:21). The peculiar way of writing 309 in 18:25, “Three hundred years, increased by nine,”indicates that the 309 are lunar years. The difference between 300 solar years and 300 lunar years is 9 years. The year of this discovery, 1400 AH, coincided with 1980 AD, and 1980 plus 300 solar years is 2280, also a multiple of 19, 19×120. Thus the world ends in 1710 AH, 19×90, which coincides with 2280 AD, 19×120….While Hadith is forbidden as a source of religious teachings (Appendix 19), it can be a useful source of history. We can derive a lot of information about historical events and local customs and traditions during the early centuries of Islam. The books of Hadith indicate that the Quranic Initials were believed to determine the life span of the Muslim Ummah.The classic exegesis by Al-Baydaawy cites the following historical event as a possible explanation of the Quranic Initials. The same event is detailed in Al-Suyooty’s ITQAAN, First Printing, 1318 AH, Vol 2, Page 10:

The Jews of Medina went to the Prophet and said, “Your Quran is initialed with A.L.M., and these Initials determine the life span of your religion. Since `A’ is 1, `L’ is 30, and `M’ is 40, this means that your religion will survive only 71 years.” Muhammad said, “We also have A.L.M.S.” They said, “The `A’ is 1, the `L’ is 30, the `M’ is 40, and the `S’ is 90. This adds up to 161. Do you have anything else?” The Prophet said, “Yes, A.L.M.R.” They said, “This is longer and heavier; the `A’ is 1, `L’ is 30, `M’ is 40, and `R’ is 200, making the total 271.” They finally gave up, saying, “We do not know how many of these Initials he was given!” [Al-Suyuty’s Famous Reference ITQAAN]..Although this narration is well known, many scholars have been reluctant to accept the unmistakable connection between the Quranic initials and the end of the world. They could not bring themselves to deal with this subject for the simple reason that the calculation makes the end of the world, and judgment, a reality. (1)

İnceleyin:  Enam 38: "Biz kitabta, hiç bir şeyi eksik bırakmadık" -Edip Yüksel'e Cevab

(Kendi Cümlelerimle, yaklaşık) Çevirisi: (Kıyamet vakti) gizli kalmayacaktı..20. surenin 15. ayeti Kıyamet vaktinin Allah tarafından açıklanacağını bildirir..Ve 15. surenin 87. ayeti bunun vaktini verir.
15: 87;

 

Edip Yüksel : Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.
7 çift, Kuranın 14 surenin başlangıcındaki harflerdir..Bunların Ebced değerlerinin toplamı Kıyamet vaktinin tam tarihini verir…
Tablo 1 de görüldüğü gibi bu Mukattaa harflerinin Ebced değerleri toplamı 1709 dur..Bunun anlamı bu gaybi ihbarın Kuranda verilmesinden itibaren 1709 kameri yıl kadar dünya hayatının devam edeceği ve 1710. yılda kıyametin kopacağıdır..
Bu da Hicri 1710 da kıyamet olacağı anlamına geliyor..Bu bilginin keşfi 1400 Hicri yılında oldu..Yani kıyametin vaktinden 309 yıl önce. 309 sayısı bir Kuran sayısıdır (18:25) ve dünyanın sonuyla irtibatlıdır (18:21)…2280 ve 1710 tarihleri 19 un katlarıdır..Bu arada hadis dinde sened olamaz ama tarihi alanda faydalı olabilir..Tarihi olaylarla ilgili birçok bilgiyi islamın ilk dönemleriyle ilgili örf adet ve gelenekleri bunlardan çıkarabiliriz..Hadis kitapları, Mukattaa harflerinin ümmetin ömrü ile irtibatlı olduğu inancına işaret ediyor..Beydavi’nin tefsirindeki tarihsel rivayet mukattaa harfleriyle İslam ümmetinin ömrü arasındaki ilişkiyi ifade ediyor..Aynı olay Suyuti’nin el-İtkan’ında da zikredilir:

[Suyuti’de ki rivayet şöyle: Suyûtî ed-Durru’l-Mensûr’unda bu rivayete biraz daha açıklık getirmiştir. Şöyle ki: Bir yahudi, Hz. Peygamber (sa) Bakara Sûresinin ilk âyetlerini “Elif lâm Mîm, Bu kitab, işte bu kitabda hiç şüphe yoktur…” âyetlerini okurken gelir, daha sonra da bu duyduklarını yahudi Ebu Yâsir ibn Ahtab’a söyler. Yâsir de kardeşi Huyey ibn Ahtab’in yanına geldiğinde -ki beraberinde yahudilerden bir topluluk da varmış- “Biliyor musun? kendisine indirilenler içinde Muhammed’in “Elif lâm Mîm, Bu kitab, işte bu kitabda hiç şüphe yoktur…” diye oku­duğunu duydum.” der. Huyey: “Gerçekten böyle okuduğunu işittin mı?” soru­suna evet, cevabı alınca kalkar ve yanındaki yahudilerle birlikte Hz. Peygamber (sa)’in yanına gelir. “Sana indirilenler içinde “Elif lâm Mîm, Bu kitab, işte bu kitabda hiç şüphe yoktur…” şeklinde bir şeyler okuduğun bize söylendi, gerçek­ten öyle mi?” diye sorarlar. Hz. Peygamber: “Evet, doğru duymuşsunuz.” buyu­rur. “Peygamberlerin bununla gönderildiği kesindir ama senin dışında hiçbir peygambere hükümranlığının süresi nedir, ümmetinin ömrü ne kadardır açık­landığını bilmiyoruz. Elif bir’dir, lâm otuzdur, mim de kırktır; toplam 71 sene eder.” derler. Sonra Huyey Efendimiz (sa)’e döner ve sorar: “Ey Muhammed, yanında bu Elif Lam Mîm’den başkası var mı?” Hz. Peygamber (sa): “Evet, Elif Lam Mîm Sâd var.” buyurur. Huyey: “Bu daha uzun ve ağır; Elif bir, Lam otuz, Mîm kırk, Sâd doksan, toplam 131 (herhalde 161 demek istemiştir) eder. Peki yanında bundan başkası var mı?” der. Efendimiz (sa): “Evet, Elif Lam Râ var.” buyurur. Huyey: “Bu daha uzun ve ağır; Elif bir, Lam otuz, Râ ikiyüz’dür, top­lam 231 sene eder. Bunun yanında başkası da var mı?” der. Hz. Peygamber (sa): “Evet, Elif Lam Mîm Râ var.” buyurur. Huyey: “Bu daha uzun ve ağır, 271 sene eder.” der ve devam eder: “Senin durumun bize karışık göründü; bilemedik ki sana az mı yoksa çok mu ömür verildi?” Sonra da arkadaşlarına: “Kalkın bu adamın yanından.” der. Yâsir de kardeşine ve yanındakilere: “Nereden bilecek­siniz ki, belki Muhammed’e bunların hepsi de verilmiştir; 71, 131, 231, 271; toplam 704 sene eder.” deyince “Bu adamın durumu doğrusu bize karışık gel­di.” derler. Onlar zannediyorlar ki “Sana kitabı indiren O’dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşâbihlerdir…” ayet-i kerimesi onlar hakkında nazil olmuştur.]..Bu rivayet iyi bilinmesine rağmen pek çok alim Mukattaa harfleriyle ümmetin ömrü arasındaki bu tesadüf olamayacak ilgiye kayıtsız kaldılar..Bununla uğraşmadılar çünkü hesap kıyamet vaktini; yani gerçeği ortaya koyuyordu..

***

Değerlendirme:

 

Yaklaşık çeviri böyle..Bazı cümleleri çevirmeye gerek duymadım..Rivayeti ise daha uzun olarak başka bir yerden kopyaladım..Burada eleştiriye açık bir kaç husus var:

1. 
Öncelikle söyleyeyim, Reşad’ın konu içinde referans verdiği ayetlerin hiçbiri Reşad’ın verdiği bağlamda değildir..Bu nedenle tek tek ayetlerin nasıl yanlış verildiği, nerede yanlış kullanıldığı üzerinde durmayacağım..Edip veReşad, Kıyamet vakti hususunda Üstadın aksine (2) zan, kanaat, ilham değil kesin bir inançla konuşmaktadırlar..

İnceleyin:  Edip Yüksel'in darmadağın olduğu tartışma

Üstadın anlatımından çıkan sonuç, Kıyamet vaktinin yine de gizli olduğudur..O, ilgili kısımda “gaybı ancak Allah bilir diyerek” bir ilhamından bahsetmiştir..

İlhamda ise yanılmak mevzu bahistir..Edip ve Reşad ise matematiksel işlemin netliğiyle konuşuyorlar..Yaptıkları hesapta yanılma mümkün değil..Bu yüzden verdikleri tarih nettir..Dahası bu, Kuranın/Mütenebbi’nin mucizesidir..

Dolayısıyla bunun kesinliği hakkındaki şüphe Mucizenin inkarı veya koskoca Yalancı Peygamberin yalan söylemesi demektir..Olacak iş mi bu!?

  1. a-Edip Yüksel de Resulünün ayak izlerini takip etmektedir:

Edip Yüksel (Mesaj: Kuran Çevirisi)
15:87Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.10

Dipnot 10: Sure başlarında 14 (7×2) ayrı harf kombinezonları olup onların sayısal (ebced) değerlerinin toplamı Muhammed peygamberin izleyicilerine verilmiş olan 1709 kameri yılı verir. Hicri 1710 (miladi 2280) tarihinin dünyanın sonu olduğuna dair ilginç işaretler içerir Kuran. Kuşkusuz, Allah daha iyi bilir. (3)

 

Tam bu noktada Mütenebbi (Reşad) ve takipçi arasında bir görüş farklılığı gözlerden kaçmıyor..Reşad’ın tarihi olayların açıklanmasıyla sınırlı bile olsa Hadis-i Şeriflerin faydalı olabileceğini söylemesine karşın Edip’in böyle bir görüşüne rastlamadım..Bu durumda pragmatist, çıkarcı Reşad işine gelen bir noktada şeytani öğreti dediği hadislere tutunmaktadır..Hadisin tarihi olayla sınırlı olmadığı da açıktır..Çünkü hadisin içeriği Kuran ayetlerinin tefsiri sadedinde kullanılıyor..Öyleyse tarihi bilgi deyip hadise sarılması ikiyüzlülüktür.. Bu bir..İkinci olarak, o hadisin neresinde Mukatta harflerinin toplamını alan Yahudileri tasdik gördünüz? Onlar öyle yapıyor diye bizde mi yapmalıyız? Resulullah’ın sünnetini izlemezsin ama Yahudinin sünnetini alırsın öyle mi?..3. Olarak o hadis olmasa hangi akılla sure başlarındaki mukattaa harflerinin toplamıyla ümmetin ömrü arasında bir bağlantı olduğunu keşfettin ? 4. olarak 7 çift ile bahsedilenin 14 Mukattaalı sure başlangıcı olduğunu sana kim söyledi ? (4)

 

Net olarak anlaşılacağı üzere Reşad, seçmeci, keyfi bir çıkarcılıkla hadisin üzerine abanmıştır..Öte yandan hadisi ekarte ettiğinde mukattaa harflerinin toplamıyla ümmetin ömrü arasındaki doğru orantıyı, bağıntıyı ortaya koyacak rasyonel bir veri yoktur..Naklin desteğine sığınan Reşad, Yahudileri taklit ederek, onlardan kopya çekerek, yaptıkları hesabın aynısını yapmış ve böylece güya kıyametin tarihini bulmuştur..Gerçi Yahudilerin de kafası karışık verilmiş..En uzun toplamı veren Mukattaa harflerini mi alacaklar yoksa 14 Sure başındaki tüm Mukattaa harflerini mi toplayacaklar?..Açıklamanın içine katılan hadis rivayeti Reşad’a tutunacak bir dal uzatmaktadır..Hatta öyle ki geleneksel islam alimlerinin bu rivayetle amel etme konusundaki isteksizliğine anlam verememekte ve onları ayıplar gözükmektedir..
Hadislere şeytan öğretisi diyen Yalancı Peygamberden ilginç sitem! Peki ya hadislerden uzak durmayı din haline getiren Edip hangi kafayla Mukattaa harflerinin toplamının ümmet ömrü ile ilişkili olduğunu söyleyebilmektedir?

b- Reşad Halife: According to 15:87, the world will survive for 1709 lunar years from the time this prophecy is stated in the Quran. This means that the world will end in the year 1710 AH.

Bunun anlamı bu gaybi ihbarın Kuranda verilmesinden itibaren 1709 kameri yıl kadar dünya hayatının devam edeceği ve 1710. yılda kıyametin kopacağıdır..Bu da Hicri 1710 da kıyamet olacağı anlamına geliyor..

Cevap: Burada 2 mantıksızlık var..Aynı mantıksızlık Edip’in Dipnotu için de geçerli..İlgili ayet inmeden evvelki yıllar ümmetin ömründen sayılmıyor mu? Neden? İkinci olarak; Reşad, ümmete verilen kameri yılla tarih olarak Hicri yılı örtüştürmüştür..Bu hesabın doğru çıkması için ayetin Hicri 1. yılda nazil olması ve Medeni olması gerekir..Oysa kaynaklar surenin Mekki olduğunu söylüyor..Hesap en başta şaşıyor..

3-Tüm önemli olayların merkezine kendini yerleştiren uyanık, nefisperest, şöhret tutkunu, makam sevdalısı Mütenebbi Reşad, burada da aynı zaafını tekrarlıyor: Bu bilginin keşfi 1400 Hicri yılında (Miladi 1980) oldu..Kıyametin vaktinden 309 yıl önce. Yani Reşad’ın keşfiyatları hep Kuranla bağlantılı; ayetlerle iç içe, kah ayet Reşad’dan bahseder, kah Reşad ayetten..Kendisi teyit-i ilahi altında ve Kuran Mucizelerinin açığa çıkması ve açıklanma zamanın oluşması, olgunlaşması ile Reşad arasında da pek çok bağlantı var..Sanırsın ki Kuran Reşad’a inmiş. Kuran-ı Hakim,  Hz. Peygambere verilmiş bir Mucize olmasına rağmen ayetlerle Resulün ilişkisi bağlamında işin aslan payını bu Mütenebbi kapmaya çalışıyor ve Ayetlerin tefsirini kendine yönelterek gerçek Resulden çalmaya çalıştığı makam üzerinde hak iddia edip saltanat kuruyor..Bu kadar mantıktan yoksun, seviye fakiri izahlara inananlar da var..19 kere yazıklar olsun.

4-Reşad’ın Kıyametin büyük alametlerini 300-400 yıla yayması saçmalıktır..

***

(1) http://submission.org/App25.html
(2) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/bediuzzamann-kyamet-vakti-hakkndaki.html
(3) http://quranix.org/15#87

(4) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/12/sunnetin-kuran-acklamas-ve-sebul-mesani.html

 

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir