Teraküm Olmadan Medeniyet Olmaz

bulutlaridelenkartal-2 Teraküm Olmadan Medeniyet Olmaz

19.asrın fikir adamları toydular. Batıyı gerçek çehresi ile tanımıyorlardı. Ama kendi medeniyetlerinden kopmamışlardı henüz. Kendi mukaddeslerine bağlıydılar. Bocalayacaklardı, aldanacaklardı, hata edeceklerdi. “İlim Çinde de olsa alınız ve hikmet müminin yitik malıdır” a dayanıyorlardı. Oysa Avrupa lütuflarını çok pahalıya mal etti. Biz seçmedik maruz kaldık. Son yüzyılın düşüncesi el yordamıyla yapılan bir arayış. Ama harf ve lisan inkılabı tüm bu çabalayışları sildi ve süpürdü. Devrim adı verilen depremler bütün köprüleri yıktılar.

Tefekkür,teraküm demektir.Teraküm olmadan medeniyet olmaz.Belki beşiği kurt kemirmişti.Fakat biz kurdun kemirdiği beşikle beraber çocuğu da attılar.

Bulutları Delen Kartal – Mustafa Armağan

İnceleyin:  Sağ ve Sol

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir