Örnek Ehl-i Sünnet Müslümanı

20149031503-b Örnek Ehl-i Sünnet Müslümanı

EHL-İ SÜNNETE ihlasla (tekrar ediyorum ihlasla) hizmet edenler   gerçekten  hizmet etmiş olur.

Çünkü Ehl-i Sünnet Kur’anın, Sünnetin, İslamın doğru yorumudur. Kur’ana, Sünnete, İslama yapışan sağlam kulpu tutmuş olur, yolda kalmaz.

Ehl-i  Sünnet gemisine binen ve ömrü ölümüne iman ile bitişenler inşallah ebedî saadete nail olur.

Ehl-i Sünnet herhangi bir fırka değildir. İslamın ana caddesidir, Sevâd-ı Âzamdır. İcazetli Ehl-i Sünnet alimlerine, fakihlerine, mürşidlerine  bağlı olanlar, ucu Resullerin Seyyidine (Salat ve selam olsun ona) ulaşan çok sağlam bir zincire tutunmuş olur.

Ehl-i Sünnet Müslümanı ilahî İslam dinini siyasî bir ideolojiye çevirmez. İslam adına teröristlik yapmaz.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, ehl-i Tevhid’i ve ehl-i Kıbleyi tekfir etmez.

Ehl-i sünnet Müslümanı dine hizmet eder, dini istihdam ederek sömürü, mukaddesat bezirganlığı  yapmaz.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, aralarında meşreb farkı, görüş ayrılığı da olsa  iman kardeşlerini dışlamaz, ötekileştirmez, onlara kötülük etmez.

Ehl-i Sünnet Müslümanı  ilmi ve imkanı varsa ya doğrudan doğruya yahut dolaylı olarak (yapanları destekleyerek) İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat hizmetleri yapar.

Bunları sırf Allahın rızasını kazanmak için yapar, mahlukattan ücret istemez.

Ehl-i Sünnet Müslümanı en büyük düşmanının kendi nefs-i emmâresi olduğunu bilir ve onunla büyük cihad  yapar.

Ehl-i Sünnet Müslümanı beş vakit namazı dosdoğru kılar.

Ehl-i Sünnet Müslümanı zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun şekilde  fakirlere, miskinlere  ve diğer hak sahiplerine temlik suretiyle verir.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, Ümmet Müslümanıdır, onda Ümmet şuuru vardır. Ümmet bütünlüğüne zarar verecek sözlerden, davranışlardan kaçınır.

Ehl-i Sünnet Müslümanı fitne fesat çıkartmaz.

Ehl-i Sünnet Müslümanı emr-i mâruf ve nehy-i münker yapar. Bunun asgarîsi (en azı), kalben  iyi şeyleri istemek ve kötü şeylere buğz etmektir.

İnceleyin:  Güzellik ve Aşk

Ehl-i Sünnet Müslümanı, İslam kadınlarının şer’î tesettürlü olmasını ister. Açık saçıklığı, hicabsızlığı  ve şeytanî tesettürü beğenmez.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, anasıyla zina etmek derecesinde iğrenç bir günah olan ribadan uzak durur.

Ehl-i Sünnet Müslümanı  ezelde, kalû  belâ gününde, Allahü Teala ile yapmış olduğu ahd  ü misakı aklından hiç çıkartmaz ve bu ahde hıyanet etmez.

Ehl-i Sünnet Müslümanı Resulullah Efendimizle  (Salat ve selam olsun ona) irtibatlıdır, ona biat  etmiştir, onu itaat eder, Sünnetini hayata uygular, onun hizmetkarı ve mücahididir.

Ehl-i Sünnet Müslümanı zamanındaki İmam-ı Kebire biatlıdır.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, israf ederek, saçıp savurarak israf etmez, şeytanın kardeşi olmaz. O mütevazı ve kanaatkârdır. Fazla parası ve malı varsa muhtaçlara sadaka olarak dağıtır, infak eder.

Ehl-i Sünnet Müslümanı  mazlum olsun   ve zalim olsun kardeşine yardım eder. Zalime nasıl mı yardım eder? Elini onun elinin üstüne koymak suretiyle, yani zulmünü engellemeye çalışarak.

Gerçek ve kâmil  Ehl-i Sünnet Müslümanı iyi insandır, iyi vatandaştır. Onun faziletlerini ve iyiliklerini düşmanları bile kabul eder.

Sadece Sünnîlik edebiyatı yapmakla  iyi Müslüman olunmaz. Âyinesi iştir kişinin…

Kur’an, Sünnet, Şeriat, Ümmet Müslümanı olalım. Hakk’ın rızasını kazanalım.

Bize bakan, bizde İslamı görsün.

M. Şevket Eygi, Vahdet Gazetesi

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir