İslamoğlu’nun Mütevatir Hadisleri İnkar Etmesi ve Bir Samimiyetsizlik Örneği: Cessase Rivayeti


bosresim İslamoğlu'nun Mütevatir Hadisleri İnkar Etmesi ve Bir Samimiyetsizlik Örneği: Cessase Rivayeti

İslamoğlu’nun çelişkileri:

1-İslamoğlu:(Cessase Rivayeti) Deccal rivayetlerinin en güçlülerindendir.(1)

Cevap: Hadisin senedine bir kulp bulunamıyor ama metin tenkiti yapılıyor..Güya metinde bazı müşkil veya kabul edilemez noktalar varmış..Buhari-Müslim’in ortaklaşa rivayet ettiği bir hadis nakledelim:

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yanında deccâlden söz ederek şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ tek gözlü değildir. Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir.”
Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60

Şimdi İslamoğlu’na soralım: Sened sağlam mı ? Sağlam..Metinde kapalı gelen, akla münafi, tenkit edilecek bir husus var mı? Yok..Bu duruma göre hadisi ne ile inkar edeceksin?

Efendim “Kıyamet alametlerinin topu İsrailiyattır (2) , tamamı uydurmadır” derseniz biz de deriz ki ;

 

Madem kıyamet alametleri meselesi bu dine ait bir mesele değil neden tek bir rivayet üzerinde 20 dk durup lafı uzatıyorsunuz? Madem ki “bu dine ait değil”, madem ki “uydurma veya sokuşturma”..Fazla uzatmadan bütününü inkar etmeniz ve dahası asıl meseleye gelip sonrasında bu malzemeyi dine sokuşturana açıktan savaş açmanız gerek..Bu dine ait olmayan bir meseleye taalluk eden bir hadisi metin tenkiti yoluyla uzun uzadıya çürütmeye kalkarsanız aynı yöntemi uygulayamayacağınız, -örneğini verdiğim hadis gibiler- karşınıza çıktığında başa sarıp :”Bu Kıyamet alametleri meselesi bu dine ait değil” diye sözü kestirip atmak zorunda kalırsınız..Biz de diyoruz ki madem ki geri planda bu itikada sahipsiniz ve madem ki Kıyamet alametleri tamamıyla güvenilmez boş yere detaya girmeye çalışmayın..Bu hadisleri kitaplarına alan Buhari, Müslim başta tüm hadisçilere daha etkin bir mücadele başlatın.. Eğer samimi iseniz..Ve eğer dediklerinizin arkasında iseniz. Öyle “imam” demekle olmuyor bu işler.

İnceleyin:  İsrailoğulları olmasaydı, et kokmayacak mıydı?

 

2-İslamoğlu :“Buhari ve Müslim 2 hadis imamımız..”

Cevap: Sırf Kıyamet alametleri ve Allah Resulünün (s.a.v.) gelecekten haber vermesi açısından bile baksak (toplamda) yüzlerce uydurmayı, başka dinin meselelerini bu dine aktarıp dinin temiz pınarını bulandıran kişilere hangi sebeple “İmam” diyorsunuz ? Aynı fikirde ben olsam demezdim..İmam, ilimde peşinden gidilen kişidir..İlimde eleştirinin baş hedefi yapılan kişiye imam demek çelişkidir..

 

3-İslamoğlu:Hızırla ilgili bir tek sahih rivayet yok. (3)

Çelişki: Nüzul-ü İsa, Kıyamet Alametleri, Mehdinin ve Deccalin Çıkışı…. ile ilgili yüzlerce sahih rivayet var da ne oldu? Hepsini aynı inkar parantezine almadınız mı? Hakkında hadis ilminin verilerine göre sahih hadis olmayan konuları hadis tenkit metoduna göre çürütürken aynı metoda göre sahih hatta mütevatir olan hadisleri inkar etmek çelişkinin babası değil mi? Çelişkiden kurtulmak için yapmanız gereken hadisleri toptan reddetmektir. Yoldaş Edip Yüksel’e kulak verin .(4)

 

4-İslamoğlu :(Efendimizin) Özel halinde abdestsiz Kuran’a dokunmasını yasaklayan bir delil bilmiyorum. Tabi ki Sahih delil(i kastediyorum). (5)

Cevap: Bilsen ne fark ederdi ? Kuran’a, akla, hevaya, arz edip hadisi veya hadisleri inkar etmenin önünde ne engel var ? Eğer Kuran tek bağlayıcı delil ise boş yere hadislerin bağlayıcılığından veya şeri delil olmasına inanırmış gibi yapmaktan vazgeçelim..

 

5-İslamoğlu:(Şu şu şu sebeplerden dolayı) Buhari Cessase hadisini almamıştır..(1)

Eleştiri: Sanki Buhari herhangi bir hadisi Sahihine alsa bir şey fark edermiş gibi yapmaktan vazgeçmeniz gerekiyor..Yüzlerce Sahih Buhari hadisini reddeden ve yüzlercesi üzerinde de şüphe uyandırmaya çalışan bir geçmişiniz varken burada Buhari almış veya almamış üzerinden yorum yapmanız samimi gelmiyor.

 

6-İslamoğlu:Resulullah ashabı camiye toplamış..Bu hadisin (ashabın) bir çoklarından aktarılması gerekirdi..Buna rağmen ahad kaldı .(1)

İnceleyin:  İslamoğlu'ndan bazı inciler!

Eleştiri: Bu da yine samimi olmayan tenkitlerden biridir..Sanki hadisi nakleden 4 sahabi değilde 40 sahabi olsa bir şey fark edermiş gibi yapılmaktadır. İşte Mehdi hadisi tam 20 sahabi nakletmiş..Deccal hadisini aynı şekilde..Hem bu hadisler hem Müslim’de hem Buhari’de nakledilmiş (6) ..Cessase hadisi gibi sadece Müslim’de değil..Ayrıca bunlar tek değil belki 50 tane hadisle nakledilmiş itikadi konular..İşte Mucizeler (Bütün Mucizeleri ve bunlarla ilgili hadisleri aldığımızda bunların sayısı binlere yaklaşır ve yüzlerce sahabi tarafından nakledilmiş olduğu görülür), Kabir Azabı (Kabir azabını ashabtan 26 kişi nakletmiş olup mütevatir meselelerdendir), Nüzul-i İsa (7) konuları hepsi mütevatir ve onlarca (toplamda yüzlerce) sahih hadis onlarca Sahabi tarafından nakledilmiş konular..Bunları kim inkar ediyor: İslamoğlu. (8) Madem ki böyle inkar etme konusunda oldukça sağlam bir duruşunuz ve istikrarlı çizginiz var.. Öyle Buhari’de geçmiyormuş, 4 tane sahabe nakletmiş, Metninde müşkil varmış gibi meseleleri açıp sanki bunların aksi olsaydı inkardan imana dönecekmiş gibi bir görüntü vermeyiniz..Rica ederim biraz daha samimi olunuz.

devamı: http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2015/05/tevaturle-sabit-hukumleri-inkar-etmek.html

***

(1) https://www.youtube.com/watch?v=wPBFjPtc3vg
(2) https://www.youtube.com/watch?v=0rS5RvWd7vA&index=6&list=PLt6VPVrC50mDlSFcSr7kjX1UkvSodwNdV
(3) https://www.youtube.com/watch?v=8L0AUsShbjE&list=PLt6VPVrC50mDlSFcSr7kjX1UkvSodwNdV&index=8
(4) https://www.youtube.com/watch?v=RxZBkqdqths

(5) https://www.youtube.com/watch?v=bZvuXQxbUz8&index=10&list=PLt6VPVrC50mDlSFcSr7kjX1UkvSodwNdV
(6) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2015/05/mehdi-ve-deccalle-ilgili-hadisler.html

(7) http://www.sapitanlar.com/delilleriyle-nuzul-u-isa-aleyhisselam-meselesi/

(8) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2013/08/uc-mustafa-bir-tasavvur-iki-gercek_6.html

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2013/05/imam-i-azam-ebu-hanifeye-gore-mustafa.html

 

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir