Asaf Halet Çelebi – Seçme Rubailer -Alıntılar

10151250231346-300x300 Asaf Halet Çelebi - Seçme Rubailer  -Alıntılar
“Ah… bilseydim ki ben kimim? Cihanda böyle hayran kimin peşindeyim?

İkbalde isem âsüde yaşasaydım; değilsem hıçkırıklarla ağlasaydım…

Molla Câmi

———————————————
“Yüzündeki ben ne kadar yakışmış sana! dedim.

– Sen safdil ve budalasın, dedi. Bizim güzelliğimizin aynasında görünen ben değildir; sen orada kendi gözbebeğini görüyorsun.

Hafız-ı Şirazi

———————————————-
Gönlüm hiçbir zeman ilimden mahrum olmadı. Keşfedemediğim sırlar pek azdır.

Ancak aklıma başvurup iyice düşününce anlıyorum ki, ömrüm geçip gitmiş ve ben de hiçbir şey öğrenememişim.

Fahrüddin Râzi

———————————————-
Güzelliğinin sırrını hiç kimsenin bilmediği Sevgili, ezel memleketinde güzellik bayrağını dikti.

Orada ne göğün tahtası, ne de yıldızların pulu olmadığı hâlde, kendi kendine muhabbet tavlası oynadı.

Molla Câmi

———————————————-
Gül yüzüne nevruz meltemi hoş gelir. Yeşillikler içinde güzel yüzler yakışır.

Dünkü geçmiş şeyler için söylediklerimin hiçbirisi hoş değildi. Sen keyfine bak ve dünden hiç bahsetme ki hoş olan asıl bugündür.

Hayyam

———————————————-
Dünyada bir parça ekmeği, oturacak bir deliği olan o kimse ki, ne başka kimseyi arar, ne de başka bir kimse onu ister, şad olsun!..

Onun kendine göre ne hoş bir âlemi vardır!

Mevlânâ

———————————————-
 Bahçelerde renk renk çiçekleri gör ve sesleri işit. Bu renkler ve sesler gönlünün dilediği gibidir.

Kalk: Eğer çömleğin içindeki balı yemeğe üşeniyorsan hiç olmazsa sarkan dallardan meyvaları kopar, ye!

Kemalüddin Hocendi

———————————————-
Bilir misin seher vakti horoz niçin mütemadiyen ötüp durur? Çünkü ona sabahın aynasında ömürden bir gece geçtiğini gösterirler, fakat bundan senin haberin olmaz.

Ebü Sa’id

———————————————-
Zavallı insan ben’le ve biz’le uğraşıp durur. Çalışıp çabalamaları hiç’le biter.

Bir müddet oradan oraya koşup durur. Sonunda Allah canını, toprak da vücudunu alır götürür.

İnceleyin:  el-Vedûd

Sehabi

———————————————-
Kâh gamlarla dolu olan bu vücudu bırakmak istiyorsun, kâh daimi hayat arzusuna kapılıyorsun.

Ömrünün kalan kısmı geçmişinden uzun olsun istiyorsun. Geçmişte ne yapabildin ki gelecekte bir şey yapacaksın?

Ahmed Câmi

———————————————-
Gönlüm her gün yeni bir yükün altında eziliyor. Ayrılık gözlerime hergün başka dikenler seriyor.

Ben ne kadar çalışıp çabalasam da kaza: “Senin erişeceğin yerin dışında bir Kudret vardır!” diyor.

Hafız-ı Şirazi

———————————————-
Aynamı cilâladım, temizledim ve önüme koydum. Bu aynanın karşısında bütün çirkinliklerimi gördüm ve başkalarının çirkinliklerini hatırlamaya vakit bulamadım.

Sultan Mahmud Gaznevi

———————————————-
Ehil olan o kimseye canım feda olsun. Onun ayağına yüzünü sürsen yeridir. Cehennemin nasıl olduğunu doğruca bilmek ister misin? Cehennem, ehil olmıyanlarla düşüp kalkmaktır,

Hafız-ı Şirazi

———————————————-
Gönül acaip bir aynadır, dediler, onda hodbin güzellerin yüzleri akseder. Garibi şu ki, o aynada güzellerin yüzü yoktur. O, hem güzel, hem de aynadır.”

İşte asıl acaip olan şey budur.

Molla Câmi

———————————————-
Gönül bu çöllerde çok dolaşdi.Kılı kırk yardı; fakat bir kılın hakikatini bile anlayamadı Gönlümden binlerce güneşler doğdu.Fakat bir zerenin kemalini anlamaya yol bulamadı.

İbn-i Sinâ

———————————————-
Ezeli vücud dalgalı bir denizdir İnsanlar orada dalgadan başka bir gey görmezler Bak, o denizin içinde dalgalar gidip geliyorlar. Görünüşe denizdir ve deniz, dalgaların içinde kaybolmuştur.

Molla Câmi

———————————————-
Ne hoştur o kimse ki bu gizli ve âşikar âleminin dışına çıkıp ne ruhun rahatını, ne de tenin zahmetini görür ve adem’in saklı zaviyesini kendisine vatan yapar.

Orada ben varım ve aşkın var; aşkın var ve ben varım!

Molla Câmi

———————————————-
Bundan evvel Seni kendimin dısında sanırdım.Seni kendi seyrimin gayesinde farzederdim.

Şimdi seni buldum ve anladım ki sen ilk adımda bıraktığım gibi imişsin.

İnceleyin:  Lütuf, Aşk, Şefkat

Molla Cami

———————————————-
Dostlar! Birbirinizi kucaklayınız, öpüşünüz ve zamanın akışın unutunuz! Devir bana erişip öldüğüm zaman da beni yâd ederek ebedi olan o devri içiniz!

Hafız-ı Şirazi

———————————————-
Gül, gizli bir bahçedir ve onda ağaçlar saklanmıştır. Onun binlerce benzeri vardır da yine bir tektir.

Uçsuz ve bucaksız bir umman vardır; onun dalgalarından yüzlerce dalgalar, yüzlerce ruhun içinde çalkanmaktadır.

Mevlânâ

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir