Harf ve Lisan İnkılabının Gayesi

harf-1 Harf ve Lisan İnkılabının Gayesi

Gerek ”Harf” ve gerekse ”Lisan” inkılaplarının gayesi,İslam kültüründen kopmaktı.Bunu,Kemalist  inkılaplarının 2 numaralı ismi İnönü,Ulus Gazetesinde yayınlanan hatıratından açıkça ifade ederek:”Harf İnkılabı,bir okuma-yazma kolaylığına bağlanamaz.Okuma yazma-okuma kolaylığı, Enver Paşayı tahrih eden sebeptir.Ama harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası,kültür değiştirmesini kolaylaştırmaktı.İster istemez Arap kültüründen koptuk demektedir. Tabii ”Arap Kültürü”nün aslı,”İslam Kültürü”dür.

Arapların İslam’dan ayrı bir kültürleri yok ki!…Tabii artık demokrasiye geçilmiş,halkın elinde rey silahı var!..Onun için ”İslam”değilde”Arap Kültürü” diyor.Fakat halktan rey istemek mevkiinden olmayan birçok kemalist kalem daha sarih davranarak hedefin İslam olduğunu açıklamaktan çekinmiyor!…Bunlardan birkaç misal verelim:

Alevi Dedesi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu,bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesin’de yazdığı bir yazıda,”Osmanlıca kelimelerden kurtulmadıkça,gerici kültüründen çıkamayacağımızı”açıkça ifade etmişitir.Nedir gerici kültür?! Hiç şüphesiz İslam Kültürü!..Bir diğeri Osman Nuri Çerman bakın ne diyor;”Arap harflerini mili dinin gelişmesine en kuvvetli engel sayarak bir hamlede onu değiştirdi.Arap kelimelerini de bir hamle ile atmak için bütün Türkiye’yi harekete geçirdi.(Osman Nuri Çerman – Dinimizde Reform:Kemalizm Dergisi,s.15)

Aynı yerde ”Oh!… Oh’… Milletimizin basiretini bağlayan,garbın medeniyet dünyasına karşı gözünü kör,kulağını sağır eden Araplığın ve Arapça’nın tesirinden kurtulmaya başladık.(Osman Nuri Çerman)

Bu sözleri söyleyen Osman Nuri Çerman,nasıl bir adamdır!..Bu bilinmelidir ki,kimlerin neden lisanda arabı asıllı kelimelere düşman olduğu anlaşılsın!…Bunun için O’nun 1958-1959 yıllarında yayınladığı,zikri geçen ”Dinimzde Reform:Kemalizm” adlı dergide yer alan binlerce herzeden ummandan bir katre nevinden bir iki misal zikredelim:

”ATATÜRK’ÜN NUTUKLARI KUR’ANA AYKIRI OLMADIĞI İÇİN KUR’AN GİBİ KUTSALDIR!..”

başlığı altında,bakınız neler söylüyor:”Atmosferde rüzgar,denizlerde dalgalar,akarsularda çağlayanlar,Arz’da volkanlar ve lavlar,nasıl bir Tanrı kudretiyse vatan kurtaran Atatürk’ün ağzından çıkan sözler de bir Tanrı buyruğudur.Türkçe Kur’an okur gibi,onuda oku!..Tekrar oku ve herkese okut!!..Öğret!…,Anlat!..Yaz,yazdır,yay,yayınla!…Kutsal kitapların ruhundan ayrı olmayan kemalizm prensipleri,vatansever Türk’ün inanı,ibadeti,medeniyeti,istiklali ve istikbalidir!!…”

İnceleyin:  Hilafet kaldırılmasa, İngilizler Lozan’ı tasdik eder miydi?

”Ne için Anıtkabir Kabemiz, Atatürk’ün İdeallerinin Gerçekleşmesine Dua Haccımızdır!”

Bu da bir makale başlığıdır.Artık böyle bir başlığın altında ne herzeler yer alabaliceğini hesap etmek güç olmasa gerektirir.

Kaynak:Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu Cilt-2.

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir