Namazın Ehemmiyeti

indir-7 Namazın Ehemmiyeti

‘Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlid-i Şerifinde Mirâc Bahsi vardır. “Vesiletü’n Necat” isimli eserinin içinde Mirâc’a dâir bilgiler veriyor. 600 yıl önce yazılmış bu eser çok önem verilerek okunmalıdır. Hazret bu eserinde, Hz. Âdem’in Allah’ın halffesi olarak dünyaya gönderilmesi hâdisesinde meleklerin Allah’a söylediklerinin mâhiyetini izah ediyor. Sonra Efendimiz’in ağzından Miraç hadisesiyle ilgili durumları aktarıyor. Meselâ Efendimizin gök ehlini ve namazın kılınış şeklini anlatışı. .. Efendimizin bu hususta anlatımlarını hatırlayalım: “Gök ehlini gördüm. Bir kısmı secdede, bir kısmı rükûda, bir kısmı kıyamda, bir kısmı da kâdedeydi (oturuş).” Namazın şekli iki rekat namazda, gösteriliyor kendisine. (Daha sonra Kâbe avlusunda Çebrâil Aleyhisselâm ile namaz tâlimi yapılacak…)

 

Ahh! Namazın ehemmiyetini bir anlasak… Bir zât-ı şeriften şöyle bir söz bilirim: “Namazın ehemmiyetini anladığımızda yeme ve içmeyi unuturuz.” Süleyman Çelebi böylesi önemli olan namaza dikkat çekiyor; gök ehlinin iki rekâtta namazın bütün rükünlerini gösterişlerini… Gök ehlinin bir kısmının, “valehu hayran” olduğunu söylüyor. “Valeh” hâli, hayranlığın ileri derecesidir. Dil bilginleri Valeh’ hâlini, hamile kadının hayranlıktan doğan şaşkınlıkla çocuğunu düşürmesine benzetiyorlar. Bunu anlamak lâzım! Acaba gök ehli namazda neyi seyrediyor neye hayranlıkla bakıyorlar ki çocuğunu düşüren kadın gibi oluyorlar? Tabi ki Cemalullah’ı seyrediyorlar,hayranlıkları bu yüzdendir ve doğal olarak şaşkınlıkla çocuğunu düşüren bir kadın gibi oluyorlar.

Ömer Tuğrul İnançer – Muhabbet Peygamberi Hz.Muhammed

İnceleyin:  Kandilleri Maddi Bir Sebebe Dayandırmak Hakkında

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir