M.Kemal ve Mussolini Karşılaştırması

Mustafa Kemal’i Mussolini ile de mukayese faydalıdır.Bugün dünyada birkaç dikdatör var:Rusya’da Stalin.Bunu hesaba almayacağız.Çünkü komünizm mahsulüdür.Bu meslek gayri tabii,berbat bir idare şekli.

Diğeri İtalya’da Mussolini,İspanya’da Perimoderyuvera’dır.Daha sonra Yugoslavya kralı yaptı,söktüremedi,bugünlerde yine Millet Meclisini açmak üzre,İspanya dikdatörü de istifa ediyor

Kala kala dikdatör olarak yeryüzünde Mussolini ile bizimkisi kalıyor.Bu iki şahsın birine nispetle zihniyet,fiil ve mahiyetleri nedir..?

İtalya komünistler,sosyalistler elinde mahvolmak üzre idi.Mussolini bir isyan yapıp Roma’ya girdi.Hükümeti aldı.Bu muzır unsurları perişan etti,susturdu,fakat kimseyi asmadı,sokakta öldürmedi.

Bizimki ise çok asmış ve sokakta da cinayet işlemiş birisidir.Bizde millet istiklal için ayaklanmıştı.Bu gelip başına geçmiştir.

Mussolini hükümete geçince kuvvetli bir pençe ile idareyi eline aldı ve müstebidane hükümet ediyor.İkisi de müstebit;

Fakat bizimki ondan müstebit ve mülevves.

Mussolini alim bir adam.Merd,her işi merdçe yapıyor.

Bizmki işleri iğfal,entrika ile yapıyor.

Mussolini aile babası,bizimki aileden nefret ediyor.

Mussolini kadınlarda kısa etekleri yasak etti.

Bizimki herkeze medeniyet diye kısa etek giydiriyordu.

Mussolini padişaha hürmetkar.

Bu hergün padişahlar aleyhine nutuk söylüyor.Hatta Fatih,Yavuz gibilerine de dil uzatıyor.M.Kemal,mühim,alim,şair,hakim,fatih olan bu padişahların yanına varamaz.

Mussolini milli an’ane ve adetleri ihya ile meşgul.

Bizimki bunları yıkmakla zevk duyuyor.

Mussolini mesela eski Romalıların kol uzatarak yaptıkları temenna usulünü tatbik etti.Avrupa’da yok,bu geriliktir,vahşiliktir demedi.Bu adam İtalya’da yeni bir Roma İmparatorluğu kurmaktadır.

Bizimki Türklüğü bitiriyor,devleti ve milleti harsen de küçültüyor.Bütün milli adetlerimizi an’anelerimizi sildi.

Mussolini Vatikan’a kuvvet vermekte meşgul.

Bizimki Hilafet ılga etti.Dini yıkmakla meşgul.

Mussolini ölmüş İtalyan milletine can verdi.Onları kahraman yapıyor.Ümit vermiştir.

Bizimki milletin bütün maneviyatını kırdı,ümidini kesti,korkak ve meyus etti.

Mussolini İtalya’yı ilmen,iktisaden yükseltti.

Bizimki ilmi,mektepleri bitirdi..Cehle revaç verdi.Talebe çalışmıyor ”Gaye mevki,para değil mi çalışmağa ne lüzum var” diyor.Bu düstur oldu.Ve yine bizimki memleketi iktisadi büyük buhrana soktu.

İnceleyin:  Nutuk: Büyük Müdafaaname veya İthamname

Mussolini İtalya’yı imar ediyor.

Bizimkinin imar kaabiliyet ve kuvvetini numunesi Ankara’dır.Yazık milyonlarca masrafa.

Mussolini İtalyan parasını kuvvetlendirdi,tesbit etti.

Bizim paramız hergün düşüyor.Hasılı Mussolini birçok vekaletleri bizzat kendi idare ediyor,bizimki de öyle.

Biri memleket ihya ediyor,biri memleket yıkıyor.

Mussolini müstebitim,Millet Meclisi falan olmaz diyor.Merdçe söylüyor ve yapıyor.

Bizimki bu cumhuriyettir,demokratız,halk hakimdir,hakimiyet milletindir,millet emindir diyo,millete hakimiyetten bir incir çekirdeği bile vermiyor.

Eğer M.Kemal dikdatörülüğü,Mussolini dikdatörlüğü gibi olsaydı,böyle bir pederane müstebiti başımda taşırdım.

Kaynak:Cumhuriyet Devrinin Perde Arkası – Rıza Nur s;287,288,289

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir