Kulların Kısımları

kanser-icin-dua Kulların Kısımları

Bil ki Allah Teâlâ, “Kullarım sana beni sorunca, işte Ben muhakkak yakınım” (Bakara,186) buyurmuş ve kullarını şu yedi Kısma ayırmıştır:

a) Masum (günahsız) kullar… Nitekim Hak Teâlâ, “(Ey İblis) Benim kullarımın üzerinde senin hiç bir tahakkümün yok”(Hicr, 42) buyurmuştur. Allah Teâlâ en büyük ismetini (masûmiyeti-ilâhi korumayı) Hz. Musa (a.s)’a vermiştir. Çünkü O, “Ben seni Kendim için seçtim.” (Taha, 41) buyurmuştur.

İşte bundan ötürü Hz. Musa (a.s) da, daha fazla “ismet” isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” demiştir.

b) Seçkin kullar… Nitekim Cenâb-ı Hak, “Selam, Allah’ın seçtiği kullar üzerine olsun” (Neml, 59) buyurmuştur. Allah Teâlâ, Hz. Musa (a.s)’a daha fazla seçkinlik vermiştir. Çünkü O, “Ey Musa, Ben peygamberliğim ve kelâmım için seni seçtim” (A-raf, 144) buyurmuştur.

İşte bu sebeble Hz. Musa (a.s) da, daha fazla seçkinlik isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” demiştir.

c) Müjdelenmiş kullar… Nitekim Cenâb-ı Hak, “Sözü dinleyip en güzeline tâbi olan kullarımı müjdele” (Zümer,18) buyurmuştur. Bu husus Hz. Musa (a.s)’ya da verilmiştir. Çünkü Cenâb-ı Hak, “Ben seni seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.”(Ta-ha, 13) buyurmuştur. Hz. Musa (a.s) da daha fazfa müjde isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” diye duâ etmiştir.

d) İkrama uğramış kullar… Nitekim Allah Teâlâ, “Ey kullarım size korku yok”(Zuhruf,68) buyurmuştur. Bu ikram Hz. Musa (a.s)’ya da yapılmıştır. Çünkü Allah Teâlâ, “Korkmayın çünkü Ben sizinle beraberim “(Tahâ, 46) buyurmuştur. Hz. Musa (a.s) da bunun artırılmasını isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” demiştir.

e) Mağfiret edilmiş kullar. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Kullarıma Benim gafur ve rahim olduğunu haber ver”(Hicr,49) buyurmuştur. Hz. Musa (a.s)’ya da mağfiret et.” (Sad, 35) Cenâb-ı Hak da onu bağışlamıştır. Hz. Musa (a.s), daha fazla mağfiret isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” diye duâ etmiştir.

İnceleyin:  Âlemde Mutlak Tasarruf Sahibi Allah'tır

f) Hizmet eden kullar… Nitekim Cenâb-ı Allah, “Rabbinize ibadet ediniz”(Bakara.21) buyurmuştur. Bu husus, Hz. Musa (a.s)’ya da nasib edilmiştir. Çünkü Cenâb-ı Hak ona, “Ben seni Kendim için seçtim”(Ta-ha,41) buyurmuştur. Hz. Musa (a.s) daha fazlasını isteyerek, “Rabbim göğsüme genişlik ver” demiştir.

g) Allah’a yakın (mukarreb) kullar… Nitekim Cenâb-ı Allah “Kullarım sana Beni sorunca, işte Ben muhakkak ki yakınım”(Bakara, 186) buyurmuştur. Bu yakınlık Hz. Musa (a.s)’ya da verilmiştir. Nitekim Allah Teâlâ, “Biz ona Tur (dağının) sağ tarafından nida ettik. Onu, çok münacât eden bir kimse olarak yaklaştırdık” (Meryem, 52) buyurmuştur. Hz. Musa (a.s) da yakınlığın daha tam olmasını istemiş ve “Rabbim göğsüme genişlik ver” diye duâ etmiştir.

Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 15/481

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir