Hz.Peygamber’in İstiğfarı

c2-1 Hz.Peygamber'in İstiğfarı

Hz.Peygamberin: “Kalbim Bulutlanır, Günde Yüz Defa İstiğfar Dilerim” Hadisinin İzahı

e- Hz.Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki benim kalbim de dumanlanır. Bundan dolayı günde yüz defa Allah’a istiğfar ederim.[Müslim,Zikr,41] Bil ki “Gayn” kalbi bürüyerek, onu kısmen örten birşeydir. O tıpkı, havada belirip de güneşi tamamen örtmeyen fakat, ışığının tam olarak gelmesine mani olan ince bir bulut gibidir.

İmdi alimler bu hadisi çeşitli şekillerde tevil ettiler:

1) Allah u Teala peygamberini kendisinden sonra ümmeti içinde ortaya çıkacak ihtilaf ve belalara muttali kılmış.o da bunu hatırladığı zaman kalbinde ince bir hüzün tabakası bularak ümmeti için istiğfar etmiştir.

2) Hz.Peygamber (s.a.s.) daima bir halden, daha üstün olan başka bir hale geçiyordu. İstiğfar edişi de bundan ötürü idi.

3) Gayn: Muhabbet merhalelerinde ilerlerken Hz.Resulullah’ın kendinden geçecek derecede muhabbet şarabından mest olması halidir. Efendimiz yakaza (uyanıklık, sahv) alemine geldiğinde, bu sahvdan ötürü “istiğfar ederdi. Bu,.hakikat erbabının (tasavvuf ehlinin) izahıdır.

4) Bu, zahir alimlerinin te’vilidir ki buna göre kalb, düşünceye ve akla gelen vesveselerden, şehevi arzulardan, çeşitli temayüllerden ve isteklerden hali olamaz. Bundan dolayı, bu şeyleri savuşturmak için Rabbinden yardım ister.

Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 2/428-429.

İnceleyin:  Mû'minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır" Hadisinin Şerhi

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir