Peygamber Efendimize Saygı ve Hürmet Göstermek

sifa-i-serif-serhi_1 Peygamber Efendimize Saygı ve Hürmet GöstermekPeygamber Efendimiz hayattayken ona nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı şekilde hürmet etmek, şahsını yüceltip saygı göstermek gerekir. Bu saygı, adını anınca, hadisini ve sünnetini zikredince gösterileceği gibi, bir başkasının onun adını anıp yaşama tarzından söz ettiğini, yakın çevresinden bahsettiğini, Ehl-i beyt’ini ve ashabını dile getirdiğini duyunca da gösterilecektir.

Adı Anılınca Ne Yapmalı?

Kurtubalı âlim İshâk ibni İbrâhim et-Tücîbî (v. 352/963) şöyle demiştir: “Bir mü’min, Peygamber Efendimiz’in adını andığında veya bir başkası onun yanında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden söz ettiğinde hemen tevâzu göstermeli, itâatkâr ve saygılı bir tavır takınmalı, duygulanmak, daha sâkin bir hâl almalıdır. Peygamber Efendimiz’in huzûrunda olsaydı ona karşı nasıl davranacaksa öyle davranmaya ve Allah Teâlâ’nın Kur an-ı Kerîm’de bizden istediği şekilde ona en üstün edebi göstermeye çalışmalıdır. Böyle yapmak, her mü’minin görevidir.

Kadı İyaz,Şifa i şerif şerhi,cilt.2 syf;362

İnceleyin:  Bid'atlerin Kötülenmesi ve Bid'atçilerin Kötü Akıbetleri

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir