Hadisleri Reddedip Sadece Kuran’la Amel Edenler

mezhepler-ehli-sunnet-3 Hadisleri Reddedip Sadece Kuran'la Amel Edenler

Hadisleri red edip sadece Kuran’la amel edenlerin demesi:

Bu fasid görüşün aslı şuraya dayanır: Zındıklar ve rafizilerden ipin ucunu iyece kaçıranlardan bir grup, sünnetin delil olarak kullanılmasını inkar etmiş ve sadece Kur’an’la yetinmeyi iddia etmişlerdir. Onların bunu söylemelerindeki gayeleri farklı farklıdır.

Bazıları nübüvvetin Hz Ali’nin hakkı olduğuna, Cibril aleyhisselamın peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem’e gelişinde hata ettiğine inanmaktadırlar. Allah Teala zalimlerin söylediklerinden çok beri ve yücedir.

Bunlardan bazıları da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in nübüvvetini kabul etmekte fakat şunu da söylemektedirler: “Halifelik Ali’nin hakkı idi” Sahabe-i Kiram r.a. Ali r.a. yerine Ebubekir’e r.a. halifeliği tevdi edince, aklı bozuk bu kimseler (Allah’ın laneti üzerlerine olsun), “zulmettiler, halifeliği hakkı olana değil de hakkı olmayana verdiler”diye ashaba “kafirdir” dediler. Allah onlara lanet etsin. Ali’yi (r.a.) de hakkını aramadı diye küfre nispet ettiler. Bu görüşlerin üzerine de tüm hadisleri reddetmeyi bina ettiler.Çünkü onların iddialarına göre bunlar kafir olan bir topluluğun rivayetleridir.

ALLAH’IN LANETİ SAPITMIŞLARIN ÜZERİNE OLSUN.

İmam Suyuti,Sünnetin İslam’daki Yeri

İnceleyin:  Nebi'nin (s.a.v) İlm-i Batına Göre Hüküm Vermesi

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir