Filozoflardan Sözler:Pisagor

hikmetli-sozler-300x156 Filozoflardan Sözler:Pisagor

Kişi, Allah’a sunduğu kurbanlar ile O’na ikramda bulunmuş olmaz. Fakat Allah’a layık-ı vech ile inanmak, O’na verilen değerin bir göster­gesi olarak yeterlidir.

—————–

Gündüz yaptığın işleri [bir film şeridi gibi] gözünün önünden geçirme­den uykuya dalma. Böylece hatalı davranışlarını, yapmaman gerekirken yaptığın şeyleri ve yapman gerektiği hâlde yapmadıklarını tespit eder­sin, Bir kötülük yaptığında bu, seni korkutsun. İyi bir şey yaptığında bu da seni memnun etsin. Böylece, seni ilâhî erdeme yaklaştıracak yola hazırlamış olursun.

—————–

İnsanlar arasından seçim yaparken sözlerine değil, davranışlarına bak. Çünkü insanların genelinin sözleri doğru, davranışları ise çirkindir.

—————–

Talep ettiğin övgüye değer şeyler hakkında hüsn-i zannın yoksa onu elde etsen bile haz alamazsın. Bundan dolayı kişinin yerilen şeyler hak­kında da sû-i zan etmesi gerekir.

—————–

Pisagor öğrencilerine şöyle demiştir: “Eşyadan sevdiklerinizi (sırf sevi­yor olduğunuz için) talep etmeyin. Aksine özü itibarıyla sevilmeye de­ğer olan şeyleri sevin.”

—————–

Pisagor,ders  kürsüsüne oturunca şu yedi şeyi tavsiye ederdi:

1) Terzilerinizi düzeltin ve ağırlıklarını bilin

2)Hatayı düzeltin ki selamet size eşlik etsin.

3)Bıçağın kestiğini gördüğünüz yerde ateş tutuşturmayın.

4)Arzularınızı dengeleyin ki sağlığınız daim olsun.

5)Adil davranın ki sevgi sizi çepeçevre kuşatsın.

6)Zamana karşı tavrınız ,sizi yönetip(günü gelince) görevden alınan valilere olan tavrınız gibi olsun.

7) Beden ve nefislerinizi lükse alıştırmayın ki zor zamanda sizi yan yolda bırakmasınlar.

Kaynak:

İbn Fatik,Hikmetli Sözler

—————–

Pisagor hikmetini sembollerle ifade edip onu gizlemiştir. Onun rumuzlu sözlerinden birkaçı şöyledir: “Sevinçlerde aşırıya kaçma”; yani aşırılıktan uzak dur. “Ateşi bıçakla hareket ettirme, çünkü bıçak ateşte bir defa zaten ısınmıştır.”; yani öfkeli kişi yanında onu iyice öfkeye sevk eden sözlerden sakın, yangına körükle gitme. “Fakirlik üzere oturma”; yani tembellik içinde yaşama, “Aslanların ormanından geçme”; yani çirkin görüşlere uyma. “Kır­langıçlar yuva yapmaz”; yani dillerini tutamayan iş görmezlere uyma. “Yük sadece taşıyana bırakılmaz, fakat onu taşımasına yardım edilir”; yani kimse erdem ve ibadetlerde nefsinin görevlerini unutmasın. “Yüzüklerin taşlarına meleklerin sembolleri işlenmez”; yani İlâhî ilimlere ait sırlar hakkındaki dini inançlarını cahillerin yanında açıklama.!

İnceleyin:  Emine Öğük - Mâtürîdî'nin Hikmetli Sözleri ve İlmi İzahları (Alıntılar)

—————–

“Hikmet hassaten Allah’a aittir. Bu sebeple hikmet sevgisi Allah Teâlâ’yı sevmeyle ilişkilidir. Allah’ı seven onun sevdiklerini yapar.Onun sevdiklerini yapan ona yaklaşır. Ona yaklaşan ise necat bulur ve kurtulur.’

—————–

“Ne tek başınayken, ne de başkalarıyla birlikte çirkin bir iş yapmaktan sakın. Utancın başkalarından daha çok kendinden olsun.”

—————–
“Ne elindeki malın değeri konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan kişi gibi savurgan ol ne de eli sıkı ol. Sonra özgürlüğünü kaybedersin. Bütün işlerin en iyisi orta yolu tutmaktır.”

—————–
‘“Bütün hayatın boyunca düşüncen konusunda uyanık ol; çünkü düşüncenin uyuşukluğu ölümle aynı cinstendir.”

—————–

“Gündüzünde yaptığın işleri evirip çevirip değerlendirmedennin uyumasına müsaade etme. Böylece eğer hatalı davranmışsan hatalı olduğun durumu, yapmaman gerektiği halde yaptığın ve yapman gerektiği hâlde yapmadığın fiillerini bilirsin.Her ne zaman bir kötülük yaparsan bu seni ürkütsün. Her ne zaman iyi bir şey yaparsan bu seni mutlu etsin. Çünkü bu seni İlâhî erdeme yaklaştıracak şeye hazırlamış olur. Evet, gerçekten; değişmez tabiattan bize dörtlü pınarı bağışlayan [Allah] a yemin olsun ki bu böyledir.

—————–
“insan seçiminde sözlerindense özellikle davranışlarına bak. Çünkü insanların genelinin tasarrufları kötü, söylemleri güçlüdür; eylemleri çirkin, sözleri güzeldir.”

—————–
“İnsanın hata etmemesi ne kadar güzeldir! Eğer hata ederse hata ettiğini bilmesi ve bir daha tekrarlamamaya hırslanması ne kadar da yararlıdır!”

—————–
“insana yaraşan gerekeni yapmasıdır, arzu ettiğini değil.”

—————–
“insanların iyi ya da kötü bir sözünü duyunca hemen gocunma; sözü dinleyen olmaktan imtinayı kendine yük etme. Bir yalan duyunca da kendini sabretmeye alıştır.”

—————–
“Yapmadan önce imâl-i fîkr eyle.”

—————–
“Nasıl ki hasta, hastalık belirtilerini doktora doğru bir şekilde söylemediğinde doktor onu tedavi edemezse aynı şekilde kişi kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri kendine doğru bir şekilde itiraf etmediğinde yakın ve uzak sevgileri de ona yönelmez.”

İnceleyin:  Kitap Notları-Hikmetli Sözler-Şiirler-Beyitler -3

—————–
“Düşmanın çokluğu rahatı azaltır.”

—————–

Kaynak:Şemseddin Şehrezuri – Nüzhetü-l Ervah

T.C Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir