Edip Yüksel’in Çelişkileri-1

indir-1-3 Edip Yüksel'in Çelişkileri-1

1. Çelişki:

ABDÜLAZİZ BAYINDIR: Tevrat’ta ve İncil’de 19 rakamı var mı?

EDİP: Bu işte…Geleneksel Yorumlardan birisi..Geleneksel yorum, [bunu] anlamadıkları için, bu galiba onlar kitaplarında bunu bulacaklar [diyor]..yok. (1)
***
Edip, burada yok derken kendi sitesinde var olduğunu belirtiyor:

Tevratta da Aynı Kod Mevcut

41:53 ayetinde haber verilen ufuklardaki işaretlerden birisini de son zamanlarda fark ettik. 19 sisteminin bir benzerine 11. yüzyılda yaşayan bir Yahudi hahamı, Tevrat’ın dualarından birisinde şahit olmuş ve bununla enteresan tespitlerde bulunmuştur. Judah adlı bir rabinin (baş hahamın)çalışmaları, 1978 yılında Californiya Üniversitesi yayınları arasında yayınlanan Studies in Jewish Mysticism adlı bir kitapta incelenir. (2)

2-elişki:
Edip Yüksel:
Gizlenen Mucize

19 sayısı, Kuran’ın 74. suresinde sözü edilmesine rağmen Kuran’ın inişinden tam 1406 (19×74) kameri sene boyunca Kuran’ın matematiksel yapısının bir kodu olarak gizli kaldı. (2)


Değerlendirme:

Bu bilgi, yani vahyin nüzul tarihi, Kuran-ı Hakim’de olmadığına göre Edip’in bu hesabı yapabilmesi için bakması gereken tek kaynak ‘habis-i şerif’ dediği ve şeytani olarak nitelendirdiği hadis-i şeriflerdir:

5497 – Sahîheyn’de gelen bir rivayette şöyle denmiştir: “Vahiy Aleyhissalâtu vesselâm’a o 40 yaşında iken indirildi. Bundan sonra 13 yıl kaldı. Sonra hicretle emr olundu. O da Medine’ye hicret etti. Orada on yıl kaldı. Sonra vefat etti. Aleyhissalâtu vesselâm.”
[Buhari, Megâzi 85, Fezâilu’l-Kur’ân 1; Müslim, Fezail 117, 121, (2351, 2353); Tirmizi, Menâkıb 28, (3652, 3653).]

***

(1) http://www.youtube.com/watch?v=s08huxYeu8E&list=PLF9469D7103530FAB&index=3
(4:35-4:55. dakikalar arası)
(2) http://19.org/tr/19-kodu/

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/11/edip-yukselin-celiskileri-1.html
İnceleyin:  İnanmak için de gerçekten "saflaşmak" lazım

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir