Cennetten Çıkarılmak Hz. Adem İçin Bir Ceza mıydı?

cennet-temsili-420x377 Cennetten Çıkarılmak Hz. Adem İçin Bir Ceza mıydı?

Yüce Allah’ın Hz. Âdem’i cennetten çıkartması ve onu yeryüzüne indir­mesi bir ceza değildi. Çünkü tevbesini kabul ettikten sonra, yeryüzüne in­dirmiştir. Hz.Âdem’i yeryüzüne indirmesi, ya onu te’dip içindi veya sıkıntı­sını (mihnetini) ağırlaştırmak için idi. Hz. Âdem’in yeryüzüne indirilmesi ve oraya yerleştirilmesi ile ilgili doğru açıklama şekli budur: Bunda yüce Allah’ın ezelî hikmeti açıkça ortaya çıkmıştır. Bu ise, soyundan gelecek olanları şe-riati ile mükellef kılmak, onları sınamak kastı ile, soyunun üremesidir. Bu tek­lif ve sınamaya bağlı olarak, onlar, âhirette ecir veya ceza ile karşı karşıya kalacaklardır. Çünkü cennet ile cehennem teklif yurdu değildirler. O bakım­dan Hz. Âdem’in cennetten indirilişine sebep onun yasak ağaçtan yemesi ol­muştur. Ve Allah, dilediğini yapmak hakkına sahiptir.

Diğer taraftan yüce Al­lah: “Muhakkak Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” diye buyurmuştu. İşte bu Hz. Âdem için büyük bir menkıbe (övülecek olay), büyük bir fazi­let ve üstün bir ikramdır. Hz. Âdem’in yeryüzünden yaratıldığına dair işaret de daha önceden geçmişti. Bizim, Hz. Âdem’in yüce Allah tarafından tevbe-sinin kabul edilişinden sonra yeryüzüne indirildiğini söylememizin sebebi ise, ileride de geleceği üzere ikinci olarak “hepiniz oradan inin” (âyet, 38) di­ye buyurulmuş olmasıdır.

İmam Kutubi – el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an.

İnceleyin:  Hz.İbrahim'in '' Bu benim Rabbim (En'am 76) '' Demesi Hakkında

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir