Bir Medeniyetin Başka Medeniyete İstihale Etmesi Ham Bir Hayaldir

Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale etmesi ham bir hayaldir. Bu hayali çok pahalıya ödedik. Batılılaşmanın, batmak oldu­ğunu idrâk etiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bir medeniyet başka bir me­deniyetten ancak malzeme alır. Bu malzeme bütün insanlığın ortak malı­dır. Her müessese her iklimde gelişmez. Hangi müesseselerin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anla­şılır.

Kendi tarihimizi, kendi içtimaî bünyemizi bilmeden, tarihine yabancı olduğumuz, temellerine eğilmediğimiz, tezatlarından habersiz bulunduğu­muz bir dünyanın siyasî müesseslerini aynen benimsemek hatâların hatâsı idi.

Bulutları Delen Kartal(Cemil Meriç ile Konuşmalar) – Mustafa Armağan

İnceleyin:  Kur'an Tercümeleri

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir