İnsanın Dünyada ki Sabrı

ihlas-250x250 İnsanın Dünyada ki Sabrı

Bu dünyada insanın karşılaştığı şeyler İki kısımdır.

Birinci kısım, İnsanın nefsinin ve nevasının arzu ve isteklerine uygun olanlardır.

Diğeri, bunlara zıd olanlardır.

Buna göre in­san her iki kısımda da sabra muhtaçtır. İnsanın arzu ve istek­lerine uygun olanlar, sıhhat, selamet, mevki ve mal gibi tatlı ve mubah olan şeylerdir. İnsan bunlarda, bir çok sebepten do­layı daha çok sabra muhtaçtır.

Birincisi, İnsan, makam, mevki ve mal gibi şeylere meyledip de aldanmamalidır. Aksi takdirde bunlar onu zemm olunan gurura, azgınlığa ve şımarıklığa sevkederler ki, Allah böyle kimseleri asla sevmez.

İkincisi, İnsan, herhangi bir şeye aşırı derecede düşkün olmamalıdır. Aksi tak­dirde zıddına dönüşür. Bir kimse, aşırı derecede yer, İçer ve cinsi münasebette bulunursa, bunlar zıdlarına dönüşür de ye­meden, içmeden ve cinsi münasebetten mahrum kalabilir.

Üçüncüsü, insan, gerek bedenle İlgili, gerekse mal ile ilgili Al­lah’ın hakkını eda ederken sabretmeli, Allah’ın hakkını zayi etmemelidir. Aksi takdirde bütün nimetler elinden alınabilir.

Dördüncüsü, haramdan uzaklaşmaya sabretmeli, nefse her iste­diği verilmemelidir. Çünkü nefis insanı harama sülükler. Mu­bahlardan da nefsi mahrum etmemeli, aksi takdirde insanı fe­na yollara düşürebilir.

Kaynak:

İbn Kayyum El Cezviyye-Sabredenler ve Şükredenler,İnsan Yay.

İnceleyin:  Bilgi

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir