Hadis ve Beşer Unsuru

indir-22 Hadis ve Beşer Unsuru

…Hadislerin naklinde beşer unsuru bulunduğu doğrudur. Ama bir doğru daha var: Kur’an’ın naklinde de aynı “beşer unsuru” devrededir. Tek başına bu unsur belirleyici ise niçin Kur’an’ın naklinde problem teşkil etmiyor da Sünnet’in ya da hadislerin naklinde ediyor?

Bu sorunun cevabı çok kolay değil mi: Çünkü Allah Teala Kur’an’ı koruyacağını vaat etmiştir. Ama Sünnet/hadisler için böyle bir vaat yoktur!

O zaman şöyle soralım: Allah Teala Kur’an’ı ne suretle korumaktadır? Gökten melekler inip mushaf-ı şerifi kanatları arasına alıyor da “Zikir” o şekilde mi korunuyor?

Tabii ki hayır. Kur’an, bu ümmetin hafızası ve Kur’an hafızları vasıtasıyla korunuyor.

İyi ama hadisleri de bu ümmetin hafızası ve hadis hafızları korumuyor mu? Evet, gerçek bu. Bu ümmet Kur’an’ı “Kur’an hafızları” vasıtasıyla koruduğu gibi hadisleri de “hadis hafızlığı” müessesesi vasıtasıyla korumuştur/korumaktadır.

Peki “uydurma hadisler”?

Evet “uydurma hadis” vardır. Tarih içinde, özellikle Tabiun döneminin ortalarından itibaren hadis uydurucuları görülmeye başlamıştır. Bu doğru.

Ama unutmayalım, “uydurma Kur’an” diye bir şey de var. Özellikle bir kısım şiiler Kur’an’ın aslının Hz. Ali tarafından korumaya alındığını ve “beklenen mehdi”nin zuhuruyla birlikte o Kur’an’ın yeniden ortaya çıkacağını söylemiyor mu?

Hindistan’ın Bankipur şehrindeki Genel Şark Kütüphanesi’nde, elimizdeki Mushaflardan farklı olarak “Nureyn suresi” ve “Velayet suresi” diye iki sure ihtiva eden bir mushaf var. Şii alim et-Tabersî’nin, “Faslu’l-Hitâb fî İsbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb” isimli bir eseri var. İmamiyye şiasının, Kur’an’ın Sahabe tarafından tahrif edildiği şeklindeki genel kanaati doğrultusunda Kur’an’ın tahrif edildiğini ispat etmek üzere kaleme alınmış bir kitap bu.

Yani Kur’an’ın tahrif edildiği şeklinde bir iddia var. Bu tahrifi sözümona isbat eden eserler var ve uydurma bir Kur’an var.

İnceleyin:  “Hz. Adem (as)’ın Babası” ya da Mustafa İslamoğlu Kur’an’a Karşı

Dolayısıyla “Uydurma Kur’an” vakıası Kur’an’ın hakikatine zarar vermediği gibi, “uydurma hadis” vakıası da hadisin hakikatine zarar vermez. Allah Teala bu ümmetin hadis alimleri vasıtasıyla hadislerin sahih olanını olmayanından ayırmış ve hadis hafızları vasıtasıyla da onları korumuştur. Mesele budur.

Ebubekir Sifil,Sözü Müstakim Kılmak

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir