Atatürkçü’nün Şikayetnamesi !

images-81 Atatürkçü'nün Şikayetnamesi !(Yazar;Ali Osman Eğilmez) Geçenlerde posta kutuma bir zarf geldi. Zarfı açınca« başka yazarlara da gönderildiği anlaşılan adını vermeyen “Ataturkçünün şika yetnamesi ile karşılaştım. İşte şikayetname metni:

Kemal Tahir« Atatürk devrinde mahkûm edilmiş bir romancı-yazardır, buna rağmen sonradan ders kitapla* rina kadar sokulmuş ve böylece yüceltilmiş bir kimsedir. En Atatürkçü yayınevimiz hâlâ bu adamın kitaplarını yayınlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarına ondan örnekler alıyor. Gençlerimize, masum çocuklarımıza öneriyor« tanıtıyor ve örnek gösteriyor. Bu yazar Atatürk Türkiyesinde onun kurumlarında ün kazanıyor.

Peki bu adam« böyle bir ilgiye layık mı? Bunu hiç kimse araştırmıyor« araştırıyorsa da susuyor.

Biz Atatürkçü olduğunu iddia eden« kurum ve kuruluşlarla medya mensuplarına uyan görevimizi yapmak istiyoruz.

Bu yazarın Bağlam Yayınları arasında çıkan Notlar/ÇOKUNTU adlı kitabından fotokopi edilmiş metinleri size gönderiyorum- Sizin sağduyunuza onun Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı fikirlerini havale ediyorum. Bu adamın ismi, eserlerinden alınmış parçalar ders kitaplarından ivedilikle çıkarılmalıdır. Hatta adını verdiğimiz cumhuriyet ve Atatürk düşmanı kitap yasaklanmalı ve mevcut sayılan toplanmalıdır.

Öyle yağma yok? Hem Atatürk ‘İngiliz çıkarlarına hizmet etti, hatta neredeyse “İngiliz ajanıydı” de, hem de onun kurumlarında baştacı edil. Onun ülkesinde kitapları şakır şakır yayınlansın….

Ekte sunduğum fotokopilerde yer alan bazı incileri aktarmak istiyorum: 91. Sayfada İngilizlerin Vahdetdin’e karşı Mustafa Kemal’i tuttuğu, Mustafa Kemal’in ise İngiliz çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

İngilizler kendileri Mustafa Kemal’i destekledikleri gibi, Fransızları öne sürerek kurtuluş hareketinin İstanbula karşı meşruluğunu kabul ettirmişler.

93.Sayfada İngilizlerin halifelikten yana olduğunun yalan olduğu iddia ediliyor. 119. sayfada devrimler için “şef ve takımının oyuncak reformları” deniliyor. Padişahın ve halifeliğin dış anlaşmalara uyularak kaldırıldığı 121. sayfada yer alıyor. M. Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşından sonra kadeh arkadaşları ile gündüzleri uyuyup geceleri yaşadığı alaylı bir dille iddia ediliyor.136.sayfada halkın Atatürk ilkelerini ciddiye almadığı, bu ilkelerin halka karşı olduğu, bu ilklerin arkasına saklanarak namussuz dolaplar çevrildiği yazılmaktadır. 176’da İngilizlerin Mustafa Kemal hareketini tuttuğu, geliştirdiği ve zafere ulaştırdığı savlanıyor. Mustafa Kemal’in İngiliz Entelicans servisine hizmet teklif ettiği, Anadolu’ya geçtikten sonra İngilizlerle halifeliği kaldırmak şartıyla anlaştığı 197’de söyleniyor.

İnceleyin:  Atatürk Diktatörmüydü?

Kemal Tahir, müstebit Abdülhamid’i de büyük devlet adamı sayıyor (sayfa 199). Kurtuluş Savaşı zaferinin bir 1 oyun olduğu, Yunan’a karşı kazanılmış küçük zafere karşılık büyük Osmanlı Devletinden vazgeçilmesinin sağlandığı görüşü, 261. sayfada öne sürülüyor. Emperyalistler ve bilhassa Ingilizler için hilafetin kaldırılmasının zorunluluk olduğu, bunun hıristiyan güçlerle yapılmasının, İslam dünyasında uyandıracağı tepkiden ötürü, uygun bulunmadığı, “işi içeriden kıvıracak adam arandığı” buna da “Mustafa Kemal ve arkadaşlarının talip olduğu” yazılıyor, (s. 263)

Misak-ı Milli’yi İngilizlerin hazırladığı, İngilizlerin biricik şartının laik bir devlet kurulması olduğu, 284. sayfada iddia ediliyor. 276. sayfada “Kemalistlik apaçık gericiliktir” deniliyor.

Kurtuluş Savaşında işgalci Fransızların, İtalyanların Mustafa Kemal’i desteklediği, İngilizlerin de Osmanlı mirasından ve halifelikten vazgeçmek şartıyla aynı şeyi yaptığı savunuluyor, (sayfa 283)

Kitapta daha neler neler var. Benden bu kadar özet yeter. Bu konuda sizin gereken duyarlığı göstereceğinizi bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sahte ünlü yazan gereken yere göndereceğinizi umuyorum. Saygılarımla.

Bir Atatürkçü Adımı -üzülerek- yazamıyorum. Çünkü Türkiye’de Atatürkçülük resmi ideoloji olmasına rağmen, en çok sıkıntıya uğrayanlar yine Atatürkçülerdir. Zaten adım önemli değil, büyük bir hatanın düzeltilmesi benim adımla veya başka bir adla olmuş fark etmez.

Mektubu aynen aktardık. Ekleyecek bir şeyimiz yok. Kemal Tahir gerçekten yirminci yüzyılın en önemli yazarlarından birisi. Kendisi “İslama, hilafetçi, şeriata, kökdendinci” vb. yaftalarla görmezden gelinebilecek birisi değildir. Marksist eğilimli bir millici ve yurtseverdi. Sanatçı kişiliği araştırmacı ve düşünür kişiliği ile iç içe geçmiş bir yazardı. Onun araştırdığı konulan kült-tabu tanımadan enine boyuna araştırdığı, doğru gördüğü ne varsa açıkça ifade ettiği biliniyor. Mektup ekine konulan kitap fotokopisinde sayfa sayfa onun görüşleri yer alıyor. Lamı cimi yok.

İnceleyin:  O Fotoğraf Cephede Mi Çekildi?

Ali Osman Eğilmez,TC Tarihine Giriş

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir