Hakiki İnsan Sözüyle Değil Fiili İle Tanılır

Hakikî insan, parlak kıyafetlerden, yapma tavırlardan, mağrur ve alaycı ilimden nur almağa muhtaç olmayacak kadar sade ve kudretli olandır.

Hakikî marangoz bize bir çok mükemmel dolaplar vaadeden değil, belki bir dolap yapandır. Hakikî mimar; bize bir çok hayalî binalar resmeden değil, fakat bir bina vücuda getirendir. Nitekim hakikî insan da sözüyle değil, fiili ile tanılır. Muhteşem tavırlara ve parlak sözlere bakmayınız. Fedayı nefs fiilde gerçekleşir. Cüret, sabır ve aşk fiilde kendini gösterir. İnsan iş başında anlaşılır. Büyük insanı tanımak istiyorsanız, kasdınız basit bir görünüş altından zengin bir hâzineyi meydana çıkarmaksa, parlak söze değil, feda edilmiş hayata bakınız,.

Kaynak:

Hilmi Ziya Ülken-Aşk Ahlakı

İnceleyin:  Kendini Beğenme (el-Ucb) Hakkında

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir