Bir İtiraf

bir-itiraf-250x250-1 Bir İtiraf

“Müslümanların her şeyini bozduk, yok ettik. Dinleri, inançları, dine bağlılıkları ve in­sânî duyguları yok oldu. Onların millî ve mânevi değerlerini, Batı medeniyeti (!) potasında eriterek kendimize benzettik. İslâmiyeti öğrenmeyi, yaşamayı, namaz kılmayı, Kur’ân öğrenmeyi suç ve gericilik olarak göstermeyi başardık. Artık çoğu hiçbir şeye tam olarak inanmıyorlar. Ondört asırlık dinlerini, itikadlarının, ibâdet­lerini tartışılır hâle getirdik. Derin bir boşluğa düşürdük. Bundan sonra siz misyonerlerin işi daha da kolaylaştı. Maaş bağlayarak, vize vaa­di, yurt dışında iş imkânı, hatta cinselliği kul­lanarak Müslümanları hıristiyan yapınız!..”

Lois Massignon (Su Dergisi, Yıl: 1, sayı: 3, Mayıs-Haziran 2005)

İnceleyin:  Tarihte Sünnetin Hüccet Değerine Dil Uzatanlar

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir