Şeriat’in Her Emri Manevî Anlama Sahiptir

253054 Şeriat'in Her Emri Manevî Anlama Sahiptir..Yalnız cihâd değil, Şeriat’in her emri bir iç manevî anlama sahiptir. Salât, unutkanlık rüyasından uyanmayı ve Allâh’ı her zaman anmayı ifade eder. Oruç, insanın ihtiraslı kişiliğin­de ölmesi ve arılıkta doğmasıdır. Hac, kendi varlığının dışın­dan merkezine doğru yolculuk demektir, zira birçok Sufî’nin dediği gibi kalb manevî Kâbe’dir. Zekât da ruhî cömertlik ve soyluluğu ifade eder. Bu iç anlam Şeriat’in dış öğretilerini reddetmez, onun manevî amacını bütünler ve tamamlar, işte bu yüzden Şeriat, manevî hayat için zorunlu ve yeterli temel­dir. Her insanın, müslüman olmak için, Şeriat’i kabul etmesi gerekir.

Ve İslâm’da en yüce manevî saray, ki en büyük bilge ve ermişlerinkidir.Şeriat’in sağlam temelleri üzerine kurul-muştur. İnsan Şeriat’e uymaksızın manevî hayata talib ola­maz…

Geçen çağda bazı modernistler, modem uygulamaları hukuk’a sokmak ve Şeriat’in fonksiyonunu kişisel hayatla sı­nırlandırmak amacıyla Şeriat’i değiştirmeye, ictihâd kapısını yeniden açmağa çaba gösterdiler. Bütün bu eğilimler, dünya­ya karşı belli bir manevî zaaf durumundan ve dünyaya tes­lim olmaktan doğmuştur. Böyle bir anlayışa kapılanlar, Şeriat’i “zaman”a, yani insanın kapris ve arzularına ve “zaman”ı oluşturan insanın her zaman değişen tabiatına uydurmak is­terler. Onlar Şeriat’in topluma değil, toplumun Şeriat’e uyma­sı gerektiğini kavrayamamadadırlar. Daha önce ictihâd ya­panların İslâm’ın yararını dünyanın üstünde tutan ve onun ilkelerini maslahatçılığa feda etmeyen takva sahibi müslümanlar olduklarını anlamıyorlar.

İslâm perspektifinde Allah Şeriat’ i, insana kendisini ve toplumunu ıslah etsin diye vahyetmiştir. Reforma muhtaç olan insandır, Allah’ın vahyettiği din değil. Şeriat’in dünyada varlığı, Allah’ın mahlukâta olan merhameti nedeniyledir. Al­lah uymaları ve onunla hem bu dünyada hem öte dünyada mutluluğu elde etmeleri için tüm hayatı kuşatan bir Yasa göndermiştir. Şeriat, böylece kişi ve toplum için bir idealdir. O, insanın her davranışına bir anlam verir ve insan hayatım bütünler. Şeriat mükemmel toplumsal ve kişisel hayatın ölçü­sü ve ruhun çevreden Merkez’e doğru uçuşu için kaçınılmaz dayanaktır. Şeriat e uygun biçimde yaşamak, İlâhî irade’ye, Allah’ın insan için dilediği ölçüye göre yaşamaktır.

İnceleyin:  Kişi Ancak Kendi Emeğinin Karşılığını Mülk Edinebi­lir

 

Seyyid Hüseyin Nasr,İdealler ve Gerçekler

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir