Serbest Fırka ile Terakkiperver Fırka Kapatılması

Serbest Fırka ile Terakkiperver Fırka’nın bir çok konuda çakışan kaderleri rejime karşı düzenlendiği söylenen irticai kalkışmalarla irtibat kurulması noktasında da birleşmişti. Şu farkla ki, Terakkiperver Fırka’nın kurulmasının ardından gerçekleşen Şeyh Said isyanı bu konuda kullanılırken, Serbest Fırka’nın kapatılmasından sonra tertiplenen Menemen Vakası’yla İçtimaî muhalefet yeniden yok edilmiş ve bastırılmıştı. “Tek Parti idaresini sürdürmek isteyenler Şark Vakası İsyanı’nın sorumluluğunu nasıl TCF’ye yükledilerse, Menemen Vakası’nın sorumluluğunu da manen Serbest Fırka’ya yüklediler”(1)

Menemen Vakası, tek parti haline dönüşmüş Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarının muhalifleri ve geniş halk kitleleri önünde gücünü isbatlaması bakımından iyi bir fırsat olmuştu.(2)

(1)-Samet Ağaoğlu,Siyasi Günlük,syf;30

(2)-Necdet Ekinci,Çok Partili Hayata Geçişte Dış Etkenler,syf;83

Hüseyin Yürük,Türkiye Demokrasi Tarihi

İnceleyin:  Tek Parti Devri’nde Geri Kalmış Ülke Manzaraları

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir