İbn Kayyım’ın (Sünnet Hakkında) Nefis Sözü

images-1 İbn Kayyım'ın (Sünnet Hakkında) Nefis Sözü

İmâm İbn-i Kayyım’ın Hz. Peygamberin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisiyle gönderilen nebevi yol ve Muhacimimi aydınlık ile ilgili parlak, nefis bir sözü vardır, O şöyle diyor;Hz. Peygamber vefat ettiğinde, onlara her şeyi hatta kazâ-yı hâcet adabını dahi öğretmiştir. Yine onlara cima, uyuma kalkma, oturma, yeme, içme, binme, inme, yolculuk, ikamet, susma, konuşma, uzlet, insanlara karışma, zenginlik, fakirlik, sağlık, hastalık, hayat ve ölümle ilgili bütün hükümlerin adabını öğretmiştir. Yine onlara, bizzat gözleriyle görmüş gibi Arş’ı, Kürsi’yi, melekleri, cinleri, cenneti, cehennemi, kıya­met gününü ve ondaki bütün ilgili durumları anlatmıştır. Yine ma’budlarını, sanki Onu bütün yüce vasıflarıyla görüyor ve müşahede ediyorlarmış gibi onlara en güzel bir şekilde ta­nıtmıştır. Onlara peygamberleri, ümmetlerini, lehlerinde ve aleyhlerinde cereyan eden şeyleri sanki onlar aralarındaymış gibi tanıtmıştır. Kezâ onlara daha önce hiçbir peygamberin ümmetine öğretmediği hayır ve şer yollarını, bunların ince­liklerini öğretmiştir. Yine diğer peygamberlerin öğretmediği ölüm hallerini, ondan sonraki berzah alemini, burada ruha ve bedene arız olacak nimet ve azabı onlara öğretmiştir. Aynı şekilde onlara tevhidin, nübüvvetin, âhiretin delillerini ve bü­tün küfür ve dalâlet ehlinin bunlara cevabını öğretmiştir. Yine onlara savaş hilelerini, düşmanla karşılaşmayı, zafer ve gali­biyetin yollarını ki eğer onları bilir, düşünür ve hakkıyla riayet ederlerse karşılarında hiçbir zaman düşmanın duramayacağı bilgileri öğretmiştir. Aynı şekilde, onlara İblisin tuzaklarını, insanlara geliş yollarım, onun hile ve tuzaklarından korun­mayı, nefse daha fazla zarar vermeden onu kovmayı öğretmiştir. Kısacası o, dünya ve âhiretin hayrı için onlara gelmiş­tir. Onun getirdiği din en mükemmel dindir. Dünyaya ondan daha mükemmel bir din gelmemiştir.

Ben de diyorum ki: işte bu ifadeler o büyük imâmın, Pey­gamberlerin Efendisinin getirdiği din hakkındaki bir nebze de­ğerlendirmesidir. Müslüman bir kimse, Hz. Peygamber’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolunda ve irşad edici öğretile­rinde nasıl ihtiyaç hissetmez? Bu apaçık nurdan nasıl yüz çe­virebilir!

İnceleyin:  Hadislerin Vürûd Sebebini Bilmenin Önemi

Allah’ım! Kalplerimizi Peygamberlerin Efendisinin yoluyla aydınlat!

 

Muhammed Ali es-Sabuni-Nebevi Sünnet

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir