Nûr-u Muhammedi

savimages Nûr-u Muhammedi

Adem su ile toprak arasında iken ben Nebiydim.”mealindeki hadis-i şerif sahih bulmayanlar da vardır.İtirazlarını,”Hiç kimse yok ikem,Hz Peygamber kime peygamberlik yapıyordu?” şeklinde soruyla ortaya koyuyolar. Sanılıyor ki peygamberlik, bir vazife fonksiyonundan ibarettir.Halbuki vazifenin İfâsı olduğu gibi, peygamberlik aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın indinde bir makamdır. Mesela dâveti icabetsiz kalmış,kendisine inanan tek bir insan dahi olmamış, ümmetsiz peygamberlerin varlığı söz konusu .Hz Isa’nın sadece on iki adet havarisi vardır.

Bu kamuda şu sorular sorulabilir; Kur’ân-ı Kerim. Resül-i Kibriya Efendimize nâzil olmuş mudur? Eveı, olmuştur! Pekiyi. Kurân’i Kerim kelâm-ı kadim midir, hâdis mıdır? Kadimdir! Şimdi hep varolan Allah’ın kelâmı kadimi Kur’ân-ı Kerim’in indiği Resul-ü Kibriyâ Efendimiz niçin daha Hz Adem ve hiçbir şey yaratılmadan yaratılmış olmasın? Tekvin’den ne anlıyoruz? Yaratılışın bir süreç içinde olduğu söylenmiyor mu?

Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde kendisine bir halife yaratması nihâi bir neticedir, Evvela o halifenin yaşayacağı ortam yaratılmış, halife ise safha safha oluşmuştur. Evvela Cenâb-ı Hakk kendi nûrundan bir nûr ayırıp ona ”Kûn Muhammeda” (Muhammed ol !) buyurmasıyla Nûr-u Muhammedi, bir şekil almıştır ki; bu şekil bugünkü insanın şeklidir.Allah’ın “Kûn!” emriyle var olan insan şeklinde ki Nûr-ı Muhammedi hemen şöyle demiştir; “La İlahe İllallah-Allahtan başka tanrı yoktur”’ bunu şöyle devam ettirmiştir:”Muhammedün Resullulah!” Burada bir incelik var:”La İlahe İllallah”kelime-i tayyibesi mahluk sözüdür.”Muhammedun Resullullah” sözü ise Halık’ın sözüdür.O Halık-ı Zülcelal’in arz üzerindeki halifesi olan insan,kendisini halife tayin edenin yaptığı gibi ”Muhammedun Resullullah”demelidir ki,halifetullah olmayı hem hak etsin,hem idrak…

İşte,”Adem su ile toprak arasında iken ben nebiydim” mealinde ki hadis-i şeriften bunu anlıyoruz.Dolayısıyla peygamberlik sadece ‘tebliğ’ perspektifinden anlaşılmaz.Hz Adem’den önce insanların olmayışı,Hz Peygamber’in nebi olarak yaradılmasına mani değildir.Peygamberliğin dünyaya ve insanlara bakan yüzü olduğu gibi Cenab-ı Hakk’a bakan yüzü de vardır.

İnceleyin:  Yolu Açan 'İnşirah'

Ayrıca biz,”ahirzaman’dan bugünü anlıyoruz,Efendimiz için ”Ahirzaman Peygamberi” diyoruz.Hayır,Peygamber Efendimiz ”Hatemul Enbiya”dır. ”Ahirzaman’ın ilk Peygamberi” Hz Adem’dir.Çünkü Hz Adem’den önce de zaman vardır,o ”ahirzaman”da gelmiştir.İnsan yaradılmadan önce cinler vardı.Cenab-ı Hakk,”Yeryüzünde kendime bir halife yaradacağım” buyurduğunda itiraz edenler kimlerdi?Kime,”Sizin bilmediğinizi ben bilirim” demişti.Bütün bunlar insandan önce var olan varlıklara ve Hz Adem’den önce yaşamış bir zamana işaret ediyor.Hz Adem sonra yaradıldığına göre ‘ahirzaman’a dahildir.

Ömer Tuğrul İnançer – Muhabbet Peygamberi Hz.Muhammed

Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir