Mesele sadece sevmekte değil

askinbirnoktasi-2 Mesele sadece sevmekte değil

Mesele sadece sevmekte değil.Çünkü Hz İsa’ya Allah’ın oğlu diye iftira atanlar Hz İsa’yı sevdiklerini iddia ediyorlardı.Koskoca bir peygamberin getirdiği şeriat ve din bozulur da veli bir zatın yolu bozulmaz mı?Tarihte bazı tarikatlar buna mâruz kalmışlardır, Hacı Bektaşi Veli’nin adab,erkân ve yaşayışıyla bugün kaç kişi amel etmektedir? Mesele, sadece takım tutar gibi sevmek değil; Allah’ın sevdiği bu zâtların yolunu Allah Teâlâ’nın râzı olduğu şekilde severek devam ettirmektir. Dolayısıyla sadece isimler üzerinden hareket ederek kendilerini peygamberlere veya velî zâtlara isnad edenler, fiilleriyle ve sevdikleri zâtın fikirleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Şâyet bunlar birbirini tutmuyorsa bu tutarsızlıktan ne peygamberler ne de onların vârisi olan velî zâtlar mesul tutulabilir. Bu yalan ve yanlış isnaddan dolayı ne peygamberlerin makamına ne de velîlerin rütbesine bir zarar erişir.

Netice olarak şunu diyebiliriz. “Efendim, hiç merak etmeyin, bizim pîrimiz şöyle büyüktür, bizim şeyhimiz şöyle kerâmetlidir. Asla bozukluklara müsâade etmez.’ sözü tembel ve gafil insanların yalanlarından ibârettir. Eğer sen yolun sorumluluğunu taşıyorsan adam gibi gayret et ki sende o velâyet makamının tecellîsi görülsün. Eğer yolunda olduğun  halde bunu gösteremiyorsan elbet sen de mesulsün ben de mes ulüm. O insanlar yapacaklarını yapmış, o mânâya sâhip çıkmak ve yaşatmak artık onu takip edenlerin boynunun borcu olmuştur,Vesselâm

‘Sen sen ol, Allah Teâlâ sana bir kapı eşiği nasib ederse, Allah ve Resûlü’nün rızasından başka hiçbir şeyle meşgul olma. En büyük manevî saltanatı da en büyük sahtekârları da bu manevî meclislerde bulursun. Ebû Cehil de Mekke’deydi.

Her Musa’nın bir Firavun’u vardır ve yine unutma ki en büyük şeytan kendi nefsimizdir, başkası değil. Nefsin ıslah edene yılanı, çıyanı, kurdu bir araya gelse vız gelir tırıs gider;ama bir adam nefsini ıslah etmediyse önü, arkası,sağı solu etrafı evliya olsa bir fayda temin edemez.

İnceleyin:  Aklın Mahiyeti Nedir ?

Fatih Çıtlak, Aşkın Bir Noktası

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir