Kalplerden Geçen Şeylerden Sorumlu Muyuz ?

 

images-12 Kalplerden Geçen Şeylerden Sorumlu Muyuz ?

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allâh, konuşmadıkça veya  yapmadıkça nefislerinden geçirdikleri şeylerden dolayı üm­metimi affetmiştir.” (Buhârî, Talak, 11)

İbn Hacer ve Aynî bu hadîsin “Fakat Allâh sizi kalplerinizin kazandıği şeyle sorumlu tutar.” (Bakara, 225) âyetinin zahirine muarız oldu­ğunu belirtmiştir. Onların ifadesine göre, âyette kalp fiillerinin kalp­te istikrar bulmasıyla onlardan sorumlu olunması söz konusudur. Ha­dîs ise kalpten geçen şeylerden dolayı yapmadığı müddetçe kişiyi so­rumlu tutmamaktadır. Bu durumda mezkûr hadîs kalp fiillerinin kalp­te istikrar kılmamasına hamledilmelidir. Yani kişi, kalbinde kökleşme­miş, yerleşmemiş, azmetmediği düşüncelerden dolayı mes’ul değildir. Dolayısıyla mana, “Allâh kalpte istikrar bulmayan fiilleri affetmiştir.” feklinde olur. Allâh, geçmiş ulemâdan razı olsun. Bu, gerçekten güzel bir yorumdur.

Yavuz Köktaş – Kurana Aykırı Görülen Hadisler

İnceleyin:  Allah'ı İnsana Benzeten Hadisler,Kuran'a Aykırı Mı ?

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir