İyiliği Düşünmek,En’am Ayetine Aykırı Mı ?

image1 İyiliği Düşünmek,En'am Ayetine Aykırı Mı ?

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, Allâh iyilikleri ve kötülükleri takdir edip yazmıştır. Sonra bunların ne olduğanu beyân etmiştir. Her kim iyi bir iş yapmak diler de yapamazsa, Allâh o kimseye bir iyilik sevabı yazdırır. Her kim iyi bir iş yapmayı diler ve yaparsa, Allâh o kimseye on iyilik sevabından yediyüz misline kadar yazdırır… ” (Buhârî, Rikâk, 31)

İbn Hacer’in belirttiğine göre, sırf iyilik istemekten dolayı sevap yazılmaktadır. Çünkü iyilik isteği hayrdır ve kalbin amelidir. İbn Hacer, bu durumda “Kim bir iyilikle gelirse onun için on misli vardır(En‘âm, 160) âyetinin umumuyla bir iyilik isteğine bir sevap veren hadîsin ara­sında problem olduğunu belirtir ve şu şekilde cevap verildiğini kayde­der: “Âyet düşünüleni yapmaya, hadîs ise, sırf iyiliği düşünmeye ham­ledilir.” Yani sırf iyiliği düşünmekle bir sevap; o iyiliği yapmakla on misli sevap alınır. Gerçekten bu güzel bir yorumdur.

Yavuz Köktaş-Kurana Aykırı Görülen Hadisler

İnceleyin:  Hadislere Akılcı Yaklaşım

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir