Hz.Peygambere Tabi Olma Hakkında

images-5 Hz.Peygambere Tabi Olma Hakkında

Ey iman edenler,Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin…(Nisa,59)

Onuncu Mesele

Cenâb-ı Hak, “Allah’a itaat edin” buyurmuş, bu emri müstakil olarak zikretmiştir. Daha sonra da, “Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin” buyurmuştur.

İşte bu, Allah tarafından, şu terbiye ve edebi bir öğretmedir. İnsanlar, Cenâb-ı Hakk’ın ismiyle, başkasının ismini bir arada zikretmemelidirler. Ama, durum insanlarla ilgili olunca, Cenâb-ı Hakk’ın, “Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin” buyruğunun da delalet ettiği gibi, bu caizdir. İşte bu da, böyle bir terbiyeyi talim etmek, öğretmektir.

İşte bundan ötürü, rivayet olunduğuna göre bir kimse, Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanında konuşup, “Kim, Allah’a ve Resule itaat ederse, doğruya ulaşmış olur; kim de ikisine isyan ederse, azmış ve sapıtmış olur” deyince, Hz. Peygamber (s.a.s) “Sen ne kötü hatipsin. “Kim Allah’a isyan eder ve Resulüne asî olursa..” demeli değil miydim?” (Buhari,Cihad 109) veya, bu manaya gelen bir söz söyledi.

Bu konuda sözün özü şudur: Cenâbı Hakk’ı, aynı lâfız içinde başkasıyla birlikte zikretmek, aralarında bir tür ilgi ve benzerliğin bulunduğu zannını uyandırır ki, Cenâb-ı Hak böylesi şeylerden münezzehtir.

Fahruddin er-Razi-Tefsir-i Kebir,8.cild/syf:113

İnceleyin:  Mû'minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır" Hadisinin Şerhi

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir