Hürriyet, imânın bir özelliğidir

images6 Hürriyet, imânın bir özelliğidir

Sual: Nasıl hürriyet imânın hassasıdır?

Cevap: Zirâ, rabıta-i İmân ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi; başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz.

Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek İmân ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saâdet… (Münazarat)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK:
HÂSSA : Birşeye mahsus özellik, tesir, his, duygu.
RÂBITA-İ ÎMÂN : Îman bağı.
TEZELLÜL : Alçalma, hor ve hakir olma, zillete düşme.
TENEZZÜL : İnme, düşme.
TAHAKKÜM : Zorbalık etme; zorla hükmetme, mânevî baskı. Diktatörlük.
ŞEHÂMET-İ ÎMÂNİYE : İmandan gelen zekilik ve kahramanlık.

İnceleyin:  Elhamdülillâh, dağın kulağı mağarayı doldurur

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir