Her Şeyi Allah İçin Yapmalıyız

İnsan her şeyi Allah için yaparsa, Allah onu, nefsinin ve şeytanın şerrinden korur. Allah için kullanılmayan herşey nefis ve heva için kullanılmış olur. İlim Allah için olmazsa, nefis ve heva için olmuş olur. Amel, Allah için olmazsa, riya ve nifak için olur. Mal,Allah’ın taatında harcanmazsa, şeyta­nın ve hevanın taatında harcanmış olur. Makam ve mevki Al­lah için kullanılmazsa, nefsin ve hevanın arzularında kullanıl­mış olur. Kuvvet Allah’ın emrinde kullanılmazsa, Allah’a is­yan yolunda kullanılmış olur. Bir kimse kendini Allah için amel etmeye alıştınrsa ona Allah için amel etmek çok kolay gelir. Bir kimse de, kendisini nefsinin ve nevasının arzu ve is­tekleri için amel etmeye alıştırırsa ona Allah için amel etmek çok zor gelir. Bütün işler böyledir. Allah yolunda malını har­camayı adet edinen kimsenin, meşru olmayan yolda malını harcaması mümkün değildir. Aksi de böyledir.

Kaynak:

İbn Kayyum El Cezviyye-Sabredenler ve Şükredenler

İnceleyin:  Tefekkürün İzinde
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir