Hadislerin Sabit Olup, Olmaması Durumu

El-Luknevi, ”El-Rafi ve El-Tekmil” adlı kitabda şöyle diyor:

Bu hadis, “sahih değildir” ya da “sabit değildir” denilen birçok hadisler bulunmaktadır ki, bilgisizler onu uydurulmuş ya da zayıf sanırlar. Şüphesiz böyle bir kanaat, ıstılahlarla il­gili bilgisizlikten ve deyimlere olan vukufsuzluktan kaynaklanmaktadır.

Ali El-Kari “Tezkire El-Mevduat’ta şöyle demektedir: Sabit olamamak, uy­durulmuş olmayı gerektirmez.

Mustafa Sıbai, İslam Hukukunda Sünnet

İnceleyin:  Sünnetsiz İslam Düşünülemez
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir