Efendimiz(a.s) Kuran dışında da vahiy almıştır

indir-5-1 Efendimiz(a.s) Kuran dışında da vahiy almıştır

Soru: Hocam Mürselat Suresi dersinizi dinlemek nasip oldu. Ve bazen ağabeyim ile yaptığım bir tartışmaya değindiniz. “Kur’an dışında vahiy alma meselesi…” Ben, adını vahiy koymasak da, Peygamber Efendimiz’in (sav) Kur’an ayetlerinin açıklaması mahiyetinde Cebrail (as) den Kur’an’da yazılı bulunan ve bizim gördüğümüz Kur’an kelamı dışında şeyler aldığını düşünüyordum. Buna Kur’an’ın Cebrail (as) tarafından Allah (cc)’ın yapılmasını istediği tefsiri dersem yanlış olmaz ve aldığı şeylerden kastım da budur. Ancak o zaman Peygamberimiz’in(sav) bildiği ve söylediği şeyler ile bizim bildiğimiz ve söylediğimiz şeyler arasında fark olacağını düşünüyorum. Ayrıca hadislerin metinleri, bazı hadislerde geçen geleceğe işaret eden ibareler, ibadetlerin açıklamaları gibi şeyleri Kur’an’da göremiyoruz. Bu durum da beni söylemiş olduğum şeye götürüyor. Acaba Cebrail (as) vahyi iletti ve Peygamberimiz’i (sav) öyle bıraktı mı, yaksa Kur’an lafızlarında geçmeyen açıklamaları yaptı mı? Acaba yanlış mı düşünüyorum Hocam? Beni aydınlatırsanız sevinirim. İfadelerimde haddimi de aştımsa bilgisizliğime verin. Selam ve Dua ile…

Mustafa İslamoğlu: Efendimiz vahiy dışında bilinen ve kullanılan anlamda bir vahiy almamıştır. Bunu iddia etmek, sonu gelmez zincirleme tutarsızlıkları getirir. O aldığı vahyi bize bildirmiştir. Hz. Cebrail’in Efendimiz’e öğretmenlik yaptığı söylenebilir. Bu ise vahiy olarak adlandırılamaz. (1)

Cevap: 

1-ahttp://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/07/hz-peygambere-kurann-dsnda-inen.html

b.Bu cevabıyla İslamoğlu

Sünnetin vahiy olmadığını,

Teşri kaynağı olmadığını,

Allah Resulü’nün postacılık yaptığını,

Kudsi hadisin olamayacağını,

4 mezhep imamı başta tüm islam alimlerinin yanıldığını; Fazlurrahman, Ebu Reyye, Ahmed Emin gibi sapıkların doğruya daha yakın olduklarını, Goldziher ve Schahct gibi müsteşriklerin bile İmam Azam, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, Tahavi, Serahsi, Süfyan-ı Sevri, Hammad b. Ebu Süleyman, İbrahim Nehai, Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Leys, Remli, Evzai… gibi eazım-ı müçtehidinden daha doğru bir sünnet tasavvuruna sahip olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak savunmuş oluyor..(2)

İnceleyin:  Mustafa İslamoğlu'nun iki hadisin metnini birbirine karıştırması

c.Sünnetin -en azından- bir kısmının vahiy olduğuna dair İslam alimleri arasında ittifak vardır..(3)

d.Dr. Mustafa el-A’zamî “Dirasat fi’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı ki­tabında şunları kaydediyor [el-A’zamî, Dirâsât fi’l-Hadisi’n-Nebevî, 26-29]

“Tarih, hicri ikinci asırdan sonra İslam’a mensup hiçbir fert veya topluluğun Nebevi Sünneti terk etmeyi savunduğunu kay­detmiş değildir. Hicri ikinci asırda bunu savunanlara gelince, onlar varlıklarını sürdüremeyip tarihte kalmışlardır. Yaklaşık on bir asır boyunca durum bu şekilde devam etmiştir. Ancak daha sonra zaman değişmiş, müslümanların devleti ve hakimiyeti gitmiş, sömürge ve köleleştirme dönemi gelip çatmıştır. Sömür­geciler İslam’ın dinamiklerini ortadan kaldırmak için habis fikir­lerini yaymaya başlamıştır. İşte bu sırada Irak bölgesinde Sünneti terk etmeye çağıran bazı kimseler zuhur etmiştir.[Mevdûdî, Sünnet Ki Ainî Haysiyet, 16 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 247.]

2-İslamoğlu: Efendimiz vahiy dışında bilinen ve kullanılan anlamda bir vahiy almamıştır. Bunu iddia etmek, sonu gelmez zincirleme tutarsızlıkları getirir

Cevap: Demek ki tüm islam alimleri, ehli sünnetin dehaları, fakihleri, usulcüleri zincirleme tutarsızlık sergilemiş, bir tek İslamoğlu, Ebu Reyye ve Goldziher, Hakkı Yılmaz, Yaşar Nuri Öztürk, İhsan Eliaçık, Edip Yüksel v.s. gibiler tutarsızlıktan salim kalmış..İşe bak ki bu zehirli iddianın sahibi daha basit bir cümleyi bile kurmayı başaramamış..Herhalde, Vahiy dışında… vahiy almamıştır değil “Kuran dışında bilinen ve kullanılan anlamda bir vahiy almamıştır” demek istiyor.

***

(1) http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/2003_5/2003_5_BAKKALA.pdf
(2) http://www.haberhilal.com/namaz/cuma_namazi3.htm
http://www.islah.de/sunnet/sun00008.pdf
(3) http://ibrahimpacaci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=198:suennetvahiymidir&catid=8:tercueme&Itemid=20
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/2003_5/2003_5_BAKKALA.pdf
http://www.resulullah.org/sunnetin-baglayiciligi-ornek-alinmasi-ve-kaynaginin-vahiy-olup-olmadigi-konusunda-bilgi-verir-misini

 

 

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir