Cumhuriyet İstiklal Harbi Sayesinde Kurulmuştur

Cumhuriyet idaresinin kuruluşu İstiklal Harbi’nin verilmesi­ne bağlıdır. İstiklal Harbi’nin kazanılması İslâm’ın bu topraklarda hükümran olaca­ğının işaretidir. İstiklal Harbi’ni veren kadro elbette ki İslâm’ın en önemli temsilcileri vasfındadır. Müslümanların İslâm’ı bu topraklarda yaşatmaya matuf mücadeleyi veren kadroya “koşulsuz” desteği, bağlılığı ve açık çeki vardır. Çünkü İslâm lehine ölümü göze alan kadronun “yanlış” eylemler içine girmesi söz konusu değildir. Do­layısıyla yapılanlar “bir şekilde” İslâm’ın müdafaası ve geleceği içindir. Cumhuriyet idaresinin kuruluş felsefesi buna dayandığı için Müslümanların farklı bir beklentisi olmamıştır. İslâm’a karşı yapılanlar karşısında; “Olay (Hilafetin ilgası), İslâm âle­minde beklenmedik bir anda vuku bulmuş, ümmet önce şaşırmış, sonra da Mustafa Kemal sevgisinin gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiği birçok kimse, olayı tevil et­meye, savunmaya ve haklı göstermeye koyulmuştur.”

Kaynak:

Mustafa Sabri 1998, 85

İnceleyin:  Caminin üstüne Zafer anıtı diktiler!
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir