Cenâb-ı Hakk ın Adı Olur Olmaz Şekilde Anılmamalı

kulluk Cenâb-ı Hakk ın Adı Olur Olmaz Şekilde Anılmamalı

Bize rivayet olunduğuna göre, tabiîn zâhidlerinden muhaddis ve fakîh Avn ibni Abdillah da  şöyle demiştir:

Ey mü minler! Allah Teâlâ’ya saygılı davranın da, O’nun adını olur olmaz yerde anmayın! Meselâ: Allah köpeği zelîl eyledi’, Allah falana söyle şöyle kötülük yaptı’ demeyin. Kendisinden faydalandığımız bir hocamız, Allah Teâlânın adını olur olmaz yerde ağzına almaz, sadece O’na ibâdet söz konusu olduğu zaman ism~i şerifini anardı. Birine duâ edeceği zaman çoğu defa: ‘‘Yaptığının karşılığında hayır göresin’ derdi; pek nâdir olarak da: ”Yaptığının karşılığında Allah sana hayır versin’ derdi. Cenâb-ı Hakk ın ismini her yerde anmaması. O na duyduğu saygıdan dolayı idi”

Şerh:Alimlerimizin bu konudaki titizliği, “Allah temizdir, ancak temiz olanı kabul eder.(Müslim,Zekat 65,nr.1015) hadîs-i şerifini hatıra getirmekte, Cenâb-ı Hakk’ın ism-i şerifini güzel yerlerde anmak gerektiğini ifade etmektedir. Zâhid tâbiî Avn ibni Abdillâh’m yaptığı “Cezâkellâhü hayren: ”Yaptığının karşılığında Allah sana hayır versin” duâsı ise, onun ashâb-ı kiramin birbirine yaptığını görüp duyduğu duâlardan biriydi.  Ashâb-ı güzîn de bunu Peygamber Efendimizden öğrenmişti. Çünkü Allah’ın Resûlü onlara şöyle buyurmuştu: “Kendisine iyilik edilen bir kimse o iyiliği yapana, ‘Cezâkellâhü hayran: Yaptığının karşılığında Allah sana hayır versin derse, ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur.”

….

Kadı İyaz,Şifa-i Şerif Şerhi(Yaşar Kandemir)  – cilt:3,sayfa;516-517)

İnceleyin:  Peygamberimize Sihir Yapılması

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir