Allah’ın Emir Ve Yasaklarına Uymak

kulluk Allah'ın Emir Ve Yasaklarına Uymak

Allah Teala, kullarına bazı şeyleri emretmiş, bazı şeyleri de yasaklamıştır. Bir kimse, bunların ikisini de yaparsa, Allah’ın hem sevdiğini, hem de buğzettiğini yapmış olur.

Fakat Allah katında sevilenin yapılması buğuz edilenen terkedilmesinden daha üstün olunca Allah Teala, sevilenin yapılmasıyla, buğuz edilenin şerrini o kimseden defeder. Cenab-ı Hakk, kulunun işlediği cinayeti, yaptığı taatı sebebiyle, bağışladığı gibi birçok günahlarını da fazl-u keremiyle affeder.

Bunu bir misal ile açıklayalım:

Bir kimse, bir hükümdarın, öldürülmesini istediği bir düşmanını öldürse, bununla beraber hükümdarın yasak etmiş olduğu içkiyi de içse, hükümdar, sevdiğinin yapılmasının (düşmanın öldürülmesi) yanında içki içme suçunun küçük kalacağından o kimsenin bu suçunu ve diğer suçlarını bağışlar. Ama o kimse, hükümdarın hem sevdiğini, hem de buğuz ettiğini terketse, buğuz ettiğini terk etmesi hiçbir zaman sevdiğini yapması yerine geçmez.

Yine bir hükümdar, düşmanını öldürmesini kölesine emrettiği halde içkiyi de yasaklasa, köle gücü yettiği halde o düşmanı öldürmediği gibi, içkiyi de terketse, içkiyi terketmesine karşılık olarak emrini terketme suçunu bağışlamaz.

Allah Teala kullarının bu fıtrat üzere yaratmıştır. Efendiler köleleriyle, babalar çocuklarıyla, hükümdarlar ordularıyla, zevceler kocalarıyla böyledir. Yani bunlardan hem emredilenleri, hem de yasakları terkedenler, hem emredilenleri hem de yasakları yapanlar gibi değildir.

Kaynak:

İbn Kayyum Cezviyye-Sabredenler ve Şükredenler

İnceleyin:  Adaletsiz takvâ mümkün müdür?
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir