Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?

siyonizm Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?

Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail’in katliamlarına gösterilen tepkiler üzerine seslendirilen bir fikir var: “Yahudiler iyidir, kabahat Siyonistlerdedir” deniyor. Bununla, dünyayı talan eden, fitne-fesat çıkaran, insanları katleden, savaşlar çıkarıp ellerindekiı savaş sanayiine pazar açarak sermaye toplayan, insanları öldüren, katleden, Gazze’de soykırım yapan vs., bunlar Yahudi değilmiş de sanki Yahudilik’ten başka bir şey olan Siyonistlermiş imajı oluşturup tepkileri savmak istiyorlar.

Sizce bu doğru olabilir mi? Sormak lazım: Siyonizmi üreten, uygulayan, dünya siyasetine dönüştüren, İsrail’i Siyonizm ile biçimlendiren, Gazze’de katliam yapan İsrail’i her türlü yolla destekleyen kim? Yahudiler… Şimdi bu hakikat ortadayken, “aman ha, Yahudilere söz etmeyin, onlar cici insanlardır; kötü olan Siyonistlerdir” türünden bir yaklaşımı nasıl makul ve mantıklı görelim?

Yahudilerin vazgeçilmez kutsal kitabı Tevrat’tır. Her Yahudi hayatını, bakış açısını, inanç ve amellerini Tevrat’a göre düzenler. Tevrat ne derse, Yahudi için aslolan, odur. O halde, Siyonist ile Yahudi arasında bir fark olup olmadığını anlamak için Tevrat’taki savaş hukukuna ve “vahşet emirleri”ne bakmamız yeterli olacaktır. Çünkü İsrail, etrafa saldırırken Tevrat’taki bu emirleri uyguluyor. İşte Tevrat’ta geçen “vahşet emirleri”nden bazıları:

“Bir kente saldırmadan önce, kent halkına barış önerin. Barış önerinizi benimser, kapılarını size açarlarsa, kentte yaşayanların tümü sizin için angaryasına çalışacak, size hizmet edecekler. Ama barış önerinizi geri çevirir, sizinle savaşmak isterlerse, ….orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz….” (Tesniye, 20/10-14)

“Sen benim savaş çomağım, savaş silahımsın. Ulusları parçalayacak, krallıkları yok edeceğim seninle. Atları ve binicilerini, savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim. Erkeklerle kadınları, gençlerle yaşlıları, delikanlılarla genç kızları, çobanla sürüsünü, çiftçiyle öküzlerini, valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim. (Yeremya, 51/20-23)

“Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür…” (I.Samuel, 15/3)

İnceleyin:  İslamcılık Üzerine

“O şehrin ahalisini mutlaka kılıçtan geçireceksin, onu ve onda olan her şeyi, hayvanlarını tamamen yok edeceksin. Bütün mallarını meydanın ortasına döküp şehri ve her şeyi yakacaksın…. O yer ebedi olarak tarumar olup bir yığın haline gelecektir.” (Yasanın Tekrarı,13/15-16)

“…. Onları…. tümüyle yok edeceksiniz. (Tesniye, 20/17)

“….Ey Kenan, Filistinliler diyarı…. Seni yok edeceğim. Öyle ki artık sende oturan kimse olmayacak.” (Tsefenya, 2/5)

“…. Onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi, bütün malını kendin için yağmalayacaksın ve Rab’bin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin…. Rab’bin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Fakat onları…. Rab’bin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.” (Tesniye, 20/10-17)

“Oklarımı kanla sarhoş edeceğim. Kılıcım öldürülenlerin ve tutsakların kanıyla, düşman önderlerinin başlarıyla ve etle beslenecek.” (Tesniye, 32/42)

“Et yiyin, kan için. Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını, koçların, kuzuların ve ergeçlerin, boğaların kanını içeceksiniz…. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz.” (Hezekiel, 39/18-20)

“…Sizi kılıcın kısmeti edeceğim ve hepiniz boğazlanmak için eğileceksiniz.” (İşaya, 65/12)

“Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla.” (Yeremya, 12/3)

“….Yakalananın bedeni delik deşik edilecek. Ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak. Evleri yağmalanacak. Kadınlarının ırzına geçilecek.” (Yeşaya, 13/13-16)

“….Onlar gömülmeyecekler, toprağın üzerinde gübre gibi olacaklar, leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacaklar.” (Yeremya, 26/34-35)

“İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helâk için vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın.” (Hezekiel, 9/5-6)

“Burnunu ve kulaklarını kesip düşürecekler ve senden arta kalan kılıçla düşecek.” (Hezekiel, 23/25)

“Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek. Hasımlarından öç alacağım ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, 32/25)

İnceleyin:  Ortadoğu ve Anglosaksonlar-2

 “Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde ve tepeler üzerinde ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz.” (Tesniye, 11/23-25)

Şimdi Hahambaşı’na soruyorum: 

İsrail’in bu Tevrat emirlerine göre yaptıklarını tasdik ediyor musunuz? Tevrat’ın bu emirlerine Siyonistler inanıyor da Yahudiler inanmıyor mu? İnanıyorlarsa, nasıl oluyor da Siyonistler kötü de Yahudiler iyi?

Faruk KÖSE – Yeni Akit – 05.08.2014

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir