Sağ ve Sol

İntelijansîyamız, ülkeyi daha doğrusu kendini ikiye böldü: sol,sağ. Sol için tek düşman, tek tehlike sağdın sağ için sol  Ne solun tarifi yapılır, ne sağın hudutları belirsiz, mahiyetleri meçhul iki dünya. Kinler bu iki zıt kutupta tekasüf etse yine iyi… Sol sola kuşkuyla bakar, sağ sağ’la anlaşamaz, herkes herkese düşmandır. Dergiler birer imân ve düşünce mihrakı değil» bi­rer husumet körükleyicisi. Ne kelimelerin sabit bir mânâsı var, ne mefhumların müstakar bir kişiliği. İdeolojiler hemcinsimize düşman olmak icazeti verdikleri ölçüde muhteremdirler. Sağcı ‘finans-kapital”in emrindedir, solcuya göre; solcu, sağcıya göre Moskof ajanıdır, insanlığa müsamahayı öğreten bir milletin bütün gayretlerini, bütün dehâlarını kendi kendilerini imhaya harcamaktadırlar.

Batı’da intelijansiyanın ilk temsilcileri içtimaî bir sınıfın bay­rağını taşırlar. Millî oldukları için insanî, insanî oldukları için millîdirler. Bizim intelijansiyamız kimin ve neyin  Mukaddesi yoktur, tarihinden habersizdir, düşmanı herhangi bir içtimai sınıf değil kendi halkı.

 

Bulutları Delen kartal (Cemil Meriç) – Mustafa Armağan

İnceleyin:  Aydınlar memleketi batırmışlardır...

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir