Sadece Kur’an’la Amel Edilmesini Söyleyene Reddiye

İmam Beyhaki, Şebib b. Ebu Fudale el-Mekki’den senediyle şu rivayeti nakleder:
(Büyük sahabi) İmran b. Husayn (radiyallahu anh) şefaatla ilgili hadisi zekreder.

Oradikelerden bir tanesi

-Ya Eba’n Nuceyd! Siz bizlere hadisler anlatıyorsunuz fakat biz bunlarla ilgili Kur’an’da bir asıl bulamıyoruz, deyince İmran
kızar ve adama şöyle der:

– Sen kur’an’ı okudun mu?

– Evet.

-Peki kur’an’ın hiçbir yerinde yatsı namazının farzının dört, aksamınkinin üç, sabahınkinin iki, öğleye ikindininkinin de dört
rekat olduğuna rastladın mı?

– Hayır.

– Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrenmedik mi? Peki Kur’an’da kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

– Hayır.

– Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrenmedik mi? Keza Kur’an’da “eski evi (Kabe’yi) tavaf etsinler” (Hac: 22/29) ayetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi deva tavaf edin. Makam’ın arkasında iki rekat namaz kılın diye bir ifadeye rastladınız mı? Aynı şekilde Allah Rasulünün (s.a.v.) buyurduğu şu hususlar Kur’an’da var mı?

“Zekatını verecek olanın malını zekat tahsildarının ayağına kadargetirmesi, malını bulunduğu yerden uzaklaştırması,birbirlerine kız kardeşlerini verecek kişilerin mehirsiz evlenmesi İslamda yoktur” (Ebu Davud Zekat: 9; Cihad: 63; Tirmizi Nikah: 30; Nesai Nikah: 60)

…Peki Allah Teala’nın (celle celaluhu) Kur’an’ında şöyle buyurduğunu duymadınız mı?

“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının” (Haşr Suresi – 7)

İmran daha sonra şöyle söyler:

– sizin ilginizin olmadığı, Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrendiğimiz daha başka şeyler de var.

Beyhaki bu rivayeti verdikten sonra şöyle der:

İnceleyin:  Resullerin Rehberliği

“Hadisin Kur’an’a arz edilmesi” hadisen gelince, sahih değildir, batıldır. Batıl olduğu, hadisin kendisinden ortaya çıkıyor.Çünkü Kur’an’da, sünnetin Kur’an’a arz edilmesine dair bir işaret yoktur. (Delailu’n Nübüvve: 1/27)

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir