Örnek Kelimesi Üzerine

p-safa-1 Örnek Kelimesi Üzerine

Türkçemizde asırlarca yaşayan -meselâ- gibi canlı bir kelimeyi Arapçadır diye beğenmeyip de Ermenice -örnek- kelimesini Türkçe sanıp ondan türettikleri bir uydurma kelimeyi dilimize sokmağa çalışanların boş yere debelenmeleri tam bir ana dili şuursuzluğu ve bilgisizlik (örneği) dir.

Ermeni vatandaşlarımız arasında bir çok aydınlar dilimizi hâlis Türk şivesiyle konuşmağa başlarken bizim dilci arkadaşlardan bâzıları da Ermeni şivesinin Türkçeye girmesini hoş görüyorlar. Buna -inkılâp- mı diyelim, -inkilâp- mı? Yoksa -devrim- deyip dilimizi baş aşağı devirelim mi?

Peyami Safa – Osmanlıca Türkçe Uydurmaca (objektif 1)

İnceleyin:  Sinan ve San'at Günü

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir