Nur-u Muhammedî o alemin çekirdeği, semeresi

Bismillahirrahmanirrahim

 

İ’lem eyyühe’l-aziz!

 

Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.

 

-Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur.

 

-Eğer dünya mücessem bir zîhayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur.

 

-Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur.

 

-Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî onun andelîbi olur.

 

-Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, nur-u Muhammedî o Sultan-ı Ezelin makarr-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemâliyesiyle âsâr-ı san’atını hâvi olan o yüksek saraya nâzır ve münâdi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları dâvet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika san’atları, harikaları ve mu’cizeleri târif ediyor. Halkı o saray Sâhibine, Sâniine iman etmek üzere câzibedar, hayretefzâ dâvet ediyor.

 

Bediüzzaman Said Nursi

 

(Lemalar, 1. Lem’a)

 

İnceleyin:  Her şeyin yaradılış gayesi üçtür
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir