Nefse Karşı Tedbir Almak

kot Nefse Karşı Tedbir AlmakNefsine dürüst davranmadıkça Allah’a dürüst ve samimi davranmış olamazsın. Nefsini bilmedikçe de ona karşı dürüst davranmış olamaz ve onu araştırmadıkça ve (ara sıra) ölüme sunmadıkça, ölümü düşündürmedikçe,onu tanımış olamazsın. Bu, Allah’a sunuş anlamına gelir. Ve böylece, onun hallerine muttali olmuş olursun.

Onu itham ettiğin zaman,kontrol elmiş; kontrol ettiğin zaman hallerine muttali’ olmuş, muttali’ olduğun zaman da yapmacıklığını, hilesini ve yalancılığını anlamış olursun.

Bunu anladığın zaman , düzeltmesi için ikaz edersin; ikaz edince araştırırsın; araştırınca da Rabbinin taatından ne derece saptığını, Halıkının sevmediği şeylerle nasıl bezendiğini görürsün. Zira o, her kötülüğün kaynağıdır, her türlü belaya çağırandır. Rabbin, onun kötülüğü emredici olduğunu, uçuruma sürükleyici hevaya uyucu olduğunu haber vermiştir, öyleyse ona karşı tedbirini al ve dinin huşunda (sadece) onu itham et (başka suçlu arama)

Haris el Muhasibi – er-Riaye

İnceleyin:  Kitab ve Sünnet İcmaen Tefsir Edilmiştir
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir